Het collecterooster voor de komende periode is als volgt:

afscheid-wout-73

Volgt u de dienst via www.kerkdienstgemist.nl of via www.kerkomroep.nl  dan kunt u uw bijdrage,onder vermelding van het collectedoel,  overmaken naar:

Diaconie: NL48RABO0325947546

Kerk: NL42RABO0166341592

DatumTijd1e inzameling2e inzameling
Zondag 29 augustus10.00 uurWerelddiaconaatEredienst
Zondag 5 september10.00 uurBijzondere Diensten
Commissie bepaalt
Plaatselijk kerkenwerk
Zondag 12 september10.00 uurDiaconieOnderhoud gebouwen
Zondag 19 september10.00 uurPAX (Stichting Vredes- Beweging PAX NLRaad van Kerken
Zondag 26 september10.00 uurDiaconiePlaatselijk pastoraat