Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam, december 2016

Berichten van het pastoresteam, december 2016

Geplaatst in: Nieuws

Bij de kerkdienstenkerst-glas-in-lood-geboorte-van-jezus-kerst-nativity1
Kerst in de kerk begint dit jaar met een gezinsviering vroeg op de Kerstavond 24 december. Vanaf 18.45 uur beginnen we met zingen en om 19.00 uur start de dienst waarin kinderen en engelen de hoofdrol spelen. Lennard Esveld begeleidt op het orgel heel veel mooie (kinder)kerstliederen. En Alfred Stedehouder zal op zijn geheel eigen wijze een verhaal vertellen over een Kerstengel.

Later op de Kerstavond, om 21.45 uur, begint de Kerstnachtdienst met het zingen van mooie kerstliederen. De Band zal in deze dienst met en voor ons zingen en Chris van der Ouw bespeelt het orgel. We luisteren naar Lucas 2 over de geboorte van Jezus. Ook zal er een kerstverhaal verteld worden door ds. Willem Biesheuvel.

In de dienst op Kerstmorgen 25 december wordt het project “Beloofd is beloofd” afgesloten. Op vier Adventszondagen is het gegaan over vier voormoeders van Jezus die met name worden genoemd in zijn stamboom. En op Kerstmorgen vieren we dat de oude stamboom vrucht is gaan dragen: een Kind is geboren dat Jezus (God bevrijdt) of Immanuël (God met ons) wordt genoemd. Tijdens de Kerstviering speelt Herman Verbree op het orgel.

Pastor Lâm Nguyên zal in de oecumenische viering op oudejaarsavond voorgaan. Eén van de collectes in deze dienst is voor de Stichting Aurelia. Aurelia biedt zorg en ondersteuning aan ernstig en terminaal zieken en hun naasten.

Het nieuwe jaar 2017 begint met een zondag. U wordt gewoon om 10.00 uur met frisse energie en goede voornemens in de Brugkerk ver­wacht. Na de dienst zal er een nieuwjaarsreceptie zijn in de koor­zaal. We wensen elkaar een goed en gezegend nieuw jaar toe!

In het jaar 1517 kreeg een vernieuwingsbeweging binnen de kerk een energieke leider: Maarten Luther. Onder Luthers leiding zette de vernieuwing zich krachtig door. Maar er ontstond ook een breuk in de kerk. In de oecumenische viering op 15 januari zal het gaan over 500 jaar reformatie. En over nieuwe manieren om het evangelie 500 jaar later door te geven aan mensen van nu. Maar ook over samenwerking over de breuklijn van toen heen. Aan de dienst wordt meegewerkt door het Bernarduskoor o.l.v. Mattijs Vijverberg.

 

Afscheid pastor Lisette van der Meijden
Het moment van afscheid nemen komt steeds dichterbij. Op zondag 8 januari 2017 zal ik (LvdM) voor de laatste keer als pastor in uw midden voorgaan en zullen we afscheid van elkaar nemen. Een woord van afscheid bewaar ik voor de volgende maandbrief.
Verder lukt het mij helaas niet meer om voor mijn afscheid nog bij iedereen langs te gaan. Mocht u mij nog willen spreken, zou u dan zelf nog even contact met mij willen opnemen.

Pastorale inzet na 1 januari
Nadat wij afscheid hebben genomen van pastor Lisette van der Meijden zullen pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel de pastorale taken in de gemeente verdelen. Dominee Willem Bies­heuvel zal alle pastorale secties van Lisette van der Meijden overnemen en daarnaast nog één van de secties van Henriëtta in Hazerswoude-Rijndijk (H3).

In de Pastorale Raad is afgesproken dat dominee Willem Biesheuvel een speciale betrokkenheid zal hebben bij het jeugdwerk (tot ongeveer 20 jaar) en pastor Henriëtta van Gosliga bij nieuw op te zetten activiteiten voor de middengroep (20 tot 50 jaar).

Wat u verder van uw pastores aan pastorale betrokkenheid mag verwachten:
Begeleiding in crisissituaties, bij rouw en ernstige ziekte.
Dat zij een bezoek brengen wanneer een kind is geboren en ook bij een huwelijksjubileum.
Dat alle gemeenteleden in het jaar waarin zij 60 of 80 worden een bezoekje krijgen.
Dat alle 85-plussers minimaal één keer per jaar een bezoekje krijgen.
En verder dat zij op bezoek komen bij iedereen die hun dat vraagt of voor wie anderen dat vragen. Met name dat laatste is belangrijk: als u signaleert dat iemand in uw omgeving kwets­baar of eenzaam is of iets heeft meegemaakt en wel wat pasto­rale aandacht kan gebruiken, geef dat dan door!

In het pastorale werk worden predikant en pastor ondersteund door de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers. De bezoek­medewerkers zullen alle 80-plussers in de gemeente minstens één keer per jaar bezoeken. De wijkouder­lingen bezoeken indien nodig mensen in hun wijk van onder de 80. In ieder geval zullen zij alle gemeenteleden in het jaar waarin zij 70 worden bezoeken. En ook gaan de wijkouderlingen op kennisma­kingsvisite bij nieuw ingekomen gemeenteleden. Als u bezoek wilt van pastor of predikant kunt u die vraag ook via uw bezoekmedewerker of wijkouderling doorgeven.

Nu zij een vaste verbintenis aan onze gemeente krijgt zal pastor Henriëtta van Gosliga ook bevestigd worden in het ambt van ouderling. Dat gaat gebeuren op zondag 22 januari: een dienst waarin zij zelf zal voorgaan.

 

Tot slot
We hopen u/jou te ontmoeten met de vieringen rondom Kerst en Oud en Nieuw. Om met elkaar te vieren, en kracht en hoop te vinden in het goede nieuws van God voor ons. We weten ons ook verbonden met de mensen thuis, die graag zouden meevieren in de kerk, maar dat om wat voor reden dan ook niet kunnen. De feestdagen zijn dagen van gezelligheid en samenzijn, maar het zijn ook dagen waarop eenzaamheid, verdriet en verwijdering dieper ge­voeld kunnen worden. Dat we ook daarin om elkaar heen staan en dat God ons daarin nabij komt: Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht, licht dat in de nacht begint, kom! (Lied 433:1)

We wensen u/jou goede, gezegende kerstdagen toe!

Ontvang een hartelijke groet,
mede namens ds. Willem Biesheuvel en pastor Henriëtta van Gosliga,
pastor Lisette van der Meijden

 

Geplaatst: 19 december 2016