Op deze pagina staat informatie over de vernieuwing van de Brugkerk.

 

Een terugblik:
In april 2019 trok het college van kerkrentmeesters aan de bel met het bericht dat onze financiën op de lange termijn er zorgelijk uitzagen. Met hulp van een enquête, gericht aan onze gemeenteleden, kwamen we er achter dat men liever bezuinigde op gebouwen dan op het pastoraat. Er is een projectgroep opgericht die hiermee aan de slag ging. Op twee gemeenteavonden (21 mei en 28 oktober 2019) probeerden we erachter te komen wat de eisen waren waaraan ons kerkgebouw moest voldoen. Inmiddels waren twee adviseurs aangetrokken om de projectgroep te helpen. De projectgroep bestond uit Piet, Bas, Albert en Rien. De dominee had als waarnemer zitting in deze groep.

Wat is er nu besloten:
De Brugkerk, samen met Onder Dak, te kiezen als toekomstig kerkgebouw voor onze gemeente. De Ontmoetingskerk wordt afgestoten. Van de opbrengst van de Ontmoetingskerk zal de Brugkerk aangepast worden aan de wensen en eisen vanuit onze gemeente. Verder willen we inzetten op verbreding van het draagvlak voor de Brugkerk en het gebruik ervan door het culturele en maatschappelijk veld. We denken dan bijvoorbeeld aan een stichting “Vrienden van de Brugkerk”. Ook zien we meer mogelijkheden, na de verbouwing, om de koorzaal en de kerkzaal te gebruiken voor culturele avonden of rouw en trouw locatie.

Hoe nu verder?
We hopen dit jaar de vergunning binnen te halen voor de aanpassingen in de Brugkerk. Hoelang de werkzaamheden zullen duren is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat we veel mensen nodig zullen hebben in diverse werkgroepen. We denken dan aan een Kerngroep gebouwen (regie over het proces). Aan een Werkgroep ontwerpbegeleiding Brugkerk (is sparringpartner voor de architect). Of een Werkgroep fondswerving Brugkerk (fondswerving bij overheid en lokaal, PR, voorbereiding Stichting Vrienden van de Brugkerk enz. En een Werkgroep verkoop Ontmoetingskerk (voorbereiding en begeleiding tender en vaststellen van keuzecriteria).

Meer info in de volledige brief: 20210616 Brief aan de gemeenteleden.


Laatste stand van zaken:

 

Op 8 december 2021 is een gemeente avond geweest over Voorlopig ontwerp verbouwing Brugkerk.

Vanaf september 2021 wordt er gewerkt met de naam “Toekomst Delen”. Daarnaast is er een wensengroep (zie hieronder) en een vriendengroep actief. De vriendengroep gaat zich bezig houden met de publiciteit voor de Brugkerk en de geldwerving.

Op 8 juli 2021 is de wensengroep bij elkaar gekomen. Deze groep heeft vertegenwoordiging uit diverse geledingen en inventariseert de wensen van iedereen. De wensen worden op woensdag 21 juli 2021 met de architect besproken.

Sinds 6 juli 2021 is het kernteam aan de slag met de verdere uitwerking van het project.


Hieronder de nieuwsberichten over de vernieuwing van de Brugkerk en het proces voorafgaand

 

9 januari 2022: https://pknkoudekerk.nl/project-toekomst-delen-update-januari-2022/

8 december 2021: https://pknkoudekerk.nl/nieuwsbericht-gemeenteavond-8-december-2021/

19 september 2021: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-september-2021/

25 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/zorgen-delen-conclusie-na-gemeenteavonden/

12 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/stukken-gemeenteavond-11-mei-2021/

6 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/tweede-gemeenteavond-over-het-project-zorgen-delen/

30 april 2021: https://pknkoudekerk.nl/presentaties-gemeenteavond-28-04-2021/

18 april 2021: https://pknkoudekerk.nl/bericht-project-zorgen-delen/