Op deze pagina staat informatie over de vernieuwing van de Brugkerk.

 

Een terugblik:
In april 2019 trok het college van kerkrentmeesters aan de bel met het bericht dat onze financiën op de lange termijn er zorgelijk uitzagen. Met hulp van een enquête, gericht aan onze gemeenteleden, kwamen we er achter dat men liever bezuinigde op gebouwen dan op het pastoraat. Er is een projectgroep opgericht die hiermee aan de slag ging. Op twee gemeenteavonden (21 mei en 28 oktober 2019) probeerden we erachter te komen wat de eisen waren waaraan ons kerkgebouw moest voldoen. Inmiddels waren twee adviseurs aangetrokken om de projectgroep te helpen. De projectgroep bestond uit Piet, Bas, Albert en Rien. De dominee had als waarnemer zitting in deze groep.

Wat is er nu besloten:
De Brugkerk, samen met Onder Dak, te kiezen als toekomstig kerkgebouw voor onze gemeente. De Ontmoetingskerk wordt afgestoten. Van de opbrengst van de Ontmoetingskerk zal de Brugkerk aangepast worden aan de wensen en eisen vanuit onze gemeente. Verder willen we inzetten op verbreding van het draagvlak voor de Brugkerk en het gebruik ervan door het culturele en maatschappelijk veld. We denken dan bijvoorbeeld aan een stichting “Vrienden van de Brugkerk”. Ook zien we meer mogelijkheden, na de verbouwing, om de koorzaal en de kerkzaal te gebruiken voor culturele avonden of rouw en trouw locatie.

Hoe nu verder?
We hopen dit jaar de vergunning binnen te halen voor de aanpassingen in de Brugkerk. Hoelang de werkzaamheden zullen duren is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat we veel mensen nodig zullen hebben in diverse werkgroepen. We denken dan aan een Kerngroep gebouwen (regie over het proces). Aan een Werkgroep ontwerpbegeleiding Brugkerk (is sparringpartner voor de architect). Of een Werkgroep fondswerving Brugkerk (fondswerving bij overheid en lokaal, PR, voorbereiding Stichting Vrienden van de Brugkerk enz. En een Werkgroep verkoop Ontmoetingskerk (voorbereiding en begeleiding tender en vaststellen van keuzecriteria).

Meer info in de volledige brief: 20210616 Brief aan de gemeenteleden.


Laatste stand van zaken:

In de update van april 2023 is te lezen dat begin april zijn gesprekken gepland met de architect, de constructeur, de aannemer en de onderaannemers om de bevindingen te bespreken en de vervolgstappen in te plannen.

Er is in januari 2023 onderzoek gedaan naar de constructie van de vloer en die is niet best. Er wordt gekeken naar een oplossing.

Op 18 november 2022 is bij de notaris de overgangsakte van het Ontmoetingskerk complex getekend.

Eind oktober 2022 is een bericht geplaatst over de verkoop van de ontmoetingskerk en de verbouwing van de Brugkerk.

In september 2022 zijn twee berichten geplaatst: Een over de gang van zaken en een over de verkoop van het Ontmoetingskerkcomplex.

In augustus 2022 is het bericht geplaatst dat er een aannemer is geselecteerd om de wensen uit te voeren. Daarnaast zijn er 10 gegadigden voor de Ontmoetingskerk die hun plan en bieding gaan presenteren.

In juni 2022 is de vergunning aangevraagd voor aanpassen van de Burgkerk. Daarnaast is ook de tender uitgezet voor verkoop van het Ontmoetingskerkcomplex.

Op 3 mei 2022 wordt een gemeente avond gehouden. Op deze gemeenteavond wordt u nader geïnformeerd over het Defi­nitief Ontwerp en is er gelegenheid de tekeningen te bekijken en vragen te stellen over de nog te nemen stappen.

Eind januari 2022 is het definitieve ontwerp (DO) van de verbouwings­plannen voor de Brugkerk besproken op het “erfgoedspreekuur” van de gemeente Alphen aan den Rijn. In dit spreekuur waren de welstandscom­missie, de gemeentelijke monumen­tenzorg en de Rijksdienst voor Cul­tureel Erfgoed (RCE) vertegenwoor­digd. Het plan is positief ontvangen. Meer info zie nieuwsartikel 14 februari

Op 8 december 2021 is een gemeente avond geweest over Voorlopig ontwerp verbouwing Brugkerk.

Vanaf september 2021 wordt er gewerkt met de naam “Toekomst Delen”. Daarnaast is er een wensengroep (zie hieronder) en een vriendengroep actief. De vriendengroep gaat zich bezig houden met de publiciteit voor de Brugkerk en de geldwerving.

Op 8 juli 2021 is de wensengroep bij elkaar gekomen. Deze groep heeft vertegenwoordiging uit diverse geledingen en inventariseert de wensen van iedereen. De wensen worden op woensdag 21 juli 2021 met de architect besproken.

Sinds 6 juli 2021 is het kernteam aan de slag met de verdere uitwerking van het project.


Hieronder de nieuwsberichten over de vernieuwing van de Brugkerk en het proces voorafgaand

 

9 april 2023: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-april-2023/

26 februari 2023: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-februari-2023/

3 december 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-december-2022/

31 oktober 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-november-2022/

30 september 2022: https://pknkoudekerk.nl/ontmoetingskerk-verkocht-september-2022/

20 september 2002: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-september-2022/

27 augustus 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-augustus-2022/

18 juni 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-juni-2022/

29 april 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-mei-2022/

27 maart 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-maart-2022/

14 februari 2022: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-update-14-februari-2022/

9 januari 2022: https://pknkoudekerk.nl/project-toekomst-delen-update-januari-2022/

8 december 2021: https://pknkoudekerk.nl/nieuwsbericht-gemeenteavond-8-december-2021/

19 september 2021: https://pknkoudekerk.nl/toekomst-delen-september-2021/

25 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/zorgen-delen-conclusie-na-gemeenteavonden/

12 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/stukken-gemeenteavond-11-mei-2021/

6 mei 2021: https://pknkoudekerk.nl/tweede-gemeenteavond-over-het-project-zorgen-delen/

30 april 2021: https://pknkoudekerk.nl/presentaties-gemeenteavond-28-04-2021/

18 april 2021: https://pknkoudekerk.nl/bericht-project-zorgen-delen/