Nieuws

Toekomst delen – update juni 2022

Door middel van de maandbrief hou­den we u op de hoogte van de ont­wikkelingen rond het project Toe­komst Delen. Onder dit project val­len de onderdelen verkoop Ontmoetingskerk, via een tender, geldwerving, d.m.v. de... Lees Meer

Brief van de maand – juni 2022

Leven met overgave   “Als wij door de Geest leven, moeten wij ook met de Geest verder gaan.” (Galaten 5:25) Ik kom nog een keer terug op het lied dat ons voor deze... Lees Meer

Bloemengroet examenkandidaten 2022

  Kent u iemand in onze twee dorpen die dit jaar examen doet voor de middelbare school en wilt u deze kandidaat een bloemetje bezorgen? Laat dit dan aan ons weten via Tref@pknkoudekerk.nl... Lees Meer

Summer-dates 2022

  Dit seizoen gaan we door met de activiteiten. De themadiensten en summerdates zijn begonnen. Op de pastorale raad hebben we gebrainstormd over de vraag waar denk je aan naast letterlijk vechten in... Lees Meer

Toekomst Delen – update mei 2022

Hier volgt weer een overzicht van de stand van zaken rond de voorgeno­men aanpassingen van de Brugkerk. Medio april zijn de tekeningen van het Definitief Ontwerp voor de ver­gunningaanvraag bij de gemeente in­gediend.... Lees Meer