oikomene-logo-rvk-met-randDe Raad van Kerken bestaat uit leden van de plaatselijke Protestantse gemeente en de Rooms Katholieke parochie. De Raad heeft tot doel de oecumenische dialoog met elkaar te bevorderen en het onderlinge contact tussen de leden van de kerken te stimuleren.

De Raad wil vooral in dienst staan van de samenleving. Dat doet zij hier ter plaatse door jaarlijks vier oecumenische diensten te houden:

  • In januari een dienst in de week van de eenheid van de christenen.
  • De Aswoensdagdienst aan het begin van de veertigdagentijd.
  • In september de Vredeszondag.
  • En op 31 december de oudejaarsdienst.

 

Ook verzorgt de Raad een ontmoeting in het kader van de Wereldgebedsdag. Deze bijeenkomst wordt wereldwijd jaarlijks op de eerste vrijdag in maart gehouden.

Daarnaast organiseert de Raad jaarlijks een oecumenische ontmoetingsavond, waarin een oecumenisch onderwerp wordt besproken. Deze onderwerpen zijn zeer divers.

In de veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen, organiseert de Raad naast de Aswoensdagdienst ook vespers en/of een sobere maaltijd.