Pastoraat

Op dit moment werkt in Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk één dominee en één pastoraal medewerker. Dit zijn Dominee Willem Biesheuvel en Pastor Wilna Wierenga. Zij is gestart in januari 2024.

 

Werkzaamheden:

  • Voorgaan in kerkdiensten.
  • Meedenken en werken in jeugdwerk, catechisatie.
  • Deelnemen aan de pastorale raad.
  • Bijwonen van kerkenraadsvergaderingen.
  • Betrokken zijn bij het werk van de raad van kerken.

 

Diaconaat
Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie.

Diakenen doen aan geldwerving op allerlei manieren: de wekelijkse zondagscollecte, het werven van periodieke giften en specifieke acties zoals de buizenactie. Via deze actie worden meerdere collectes achter elkaar gehouden voor drie goede doelen. De opbrengst wordt weergegeven in een buis die steeds voller wordt.

 

College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.

Het college bestaat voor het merendeel uit ouderlingen. Daarnaast kunnen door de kerkenraad kerkrentmeesters worden benoemd die geen ouderling zijn. Dat zijn in het algemeen gemeenteleden met kennis en ervaring op een bepaald vakgebied.

 

Jeugd
Er zijn diverse activiteiten voor de Jeugd binnen onze gemeente.

Tijdens een aantal kerkdienst is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de oudere kinderen.

Voor de allerkleinsten een oppasdienst. In  “Onder Dak” kunnen de kinderen tot 4 jaar heerlijk spelen. De leiding is 10 minuten voor aanvang aanwezig en staat open voor uw vragen en /of opmerkingen.

De kinderen kunnen tijdens de collecte weer opgehaald worden door de ouders om het laatste stukje van de kerkdienst mee te maken. Tijdens de ochtenddiensten is er altijd een oppasdienst, bij avond- en bijzondere diensten wordt er per keer bekeken of dit nodig is.

De kindernevendienst is bestemd voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen het Bijbelverhaal op hun eigen niveau. Er wordt gewerkt met de methode van Stichting Vertel Het Maar. Naar aanleiding van het Bijbelverhaal wordt er gekleurd, geknutseld en/of een spelletje gedaan.

De kinderen gaan uit de kerk voor de preek en komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. Tegelijkertijd met de kinderen van de oppasdienst.

1 á 2 keer per jaar (meestal met Kerst en/of Pasen)  is er een speciaal project, waarin we de gemeente laten zien, waar we in de kindernevendienst mee bezig zijn.

Daarnaast zijn er buiten de kerkdiensten ook activiteiten:

  • Basiscatechese
  • Knutselclub
  • Mus


Informatie Basiscatechese
Wij gebruiken JOP Basics. JOP is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben de indeling in 6 blokken gehandhaafd. De 3 bundels van JOP Basics leveren niet voldoende stof voor deze 60 lessen. We vullen dit aan met lessen uit ons oude materiaal. De methode geeft ook thuisopdrachten (o.a. voor de ouders). Dit werkt goed! Voor meer informatie kijk op de pagina van de Basiscatechesatie.


Informatie knutselclub
De Knutselclub is voor jongens en meisjes van groep 3 t/m 8, elke woensdagmiddag in Honswyc, 13.30 tot 14.45 uur.

 

Informatie Mus
De MUS is een gezellige groep jongeren vanaf 13 jaar. Ongeveer 1x in de maand staat er een gezellige avond gepland. Voor elke avond wordt van te voren een activiteit bedacht bijvoorbeeld dvd kijken, een spel spelen of koken. Ongeveer 2 keer per jaar bestaat de activiteit uit een uitje, denk hierbij aan strand wandelen, roeien of bowlen. Ook vieren we elk jaar Sinterklaas en Kerst met elkaar.

Als je dit leest en het lijkt je ook leuk om naar de MUS te komen mail dan naar mus@pknkoudekerk.nl  en je ontvangt de uitnodigingen via de e-mail.