Bezoekers welkom per 23 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Door het versoepelen van de maatregelen rondom het corona virus kunnen we vanaf zondag 23 januari weer voorzichtig van start gaan met het toelaten van kerkgangers in de diensten. Voorlopig starten we met 50 bezoekers. Dit kan de volgende week … Lees Meer

Project toekomst delen – update januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Medio november 2021 heeft een grote meerderheid van de kerkenraads­leden het Voorlopig Ontwerp (VO) van de verbouwing van de Brugkerk positief beoordeeld. Daarna presen­teerde architect Ron Verduijn dit ontwerp op 8 december tijdens een digitale gemeente-informatieavond via “kerkdienstgemist”. Jammer dat … Lees Meer

Samen Esmee gedenken – 9 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Dorpen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn gedenken Esmee Met verslagenheid en ongeloof hebben we de nieuwsberichten gezien en gelezen over het overlijden van onze jonge dorpsgenoot Esmee. Ons medeleven gaat uit naar haar familie. Velen van ons zijn geschokt … Lees Meer

Oecumenische viering – 16 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van de christenen 2022, staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de … Lees Meer

Digitale nieuwjaarswensen op zondag 2 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

lll Door de lockdown kunnen we elkaar tijdens de nieuwjaarsdienst helaas niet ontmoeten en het beste wensen voor 2022. Daarom een oproepje: stuur een foto of kort filmpje in als nieuwjaarsgroet aan elkaar lll lll U kunt uw foto/filmpje per … Lees Meer

Terugkoppeling gemeenteavond 8-12-2021

Geplaatst in: Nieuws

  Op de digitale gemeenteavond, welke plaatsvond op 8 december, heeft de architect Ron Verduijn het Voorlopig Ontwerp van de vernieuwde Brugkerk gepresenteerd. Iedereen die in de gelegenheid was om deze avond op deze manier te volgen, heeft kunnen zien … Lees Meer

Aktie kerkbalans 2022

Geplaatst in: Nieuws

In januari doet onze Protestante Gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar … Lees Meer

1 2 3 4 40