Vanaf zondag 3 oktober laten we de 1,5 meter los en gaan we ook weer zingen. Voor meer informatie lees het nieuwsbericht. Ook starten we weer met kindernevendienst in de even weken. Meer informatie.


Kerkdiensten meekijken of luisteren
Het mogelijk om onze kerkdiensten via een videoverbinding te volgen. Dit kunt u doen via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de dienst live volgen maar ook op een later tijdstip terug kijken.

Link naar alle kerkdiensten van onze gemeente: https://kerkdienstgemist.nl/

Kerkdiensten meeluisteren (dit kon tot oktober 2020). Link naar kerkdiensten van onze gemeente: https://www.kerkomroep.nl/


De liturgie van de dienst van zondag 26 – 09 – 2021 en voor het samen: buiten zingen Ontmoetingskerk 26 sept. 2021


Volgt u de dienst via www.kerkdienstgemist.nl dan kunt u uw bijdrage voor de collecte, onder vermelding van het collectedoel,  overmaken naar: Diaconie: NL48RABO0325947546 en/of Kerk: NL42RABO0166341592


Rooster kerkdiensten
De activiteiten staan in de agenda onder het kopje activiteiten. Het rooster van de kerkdiensten in 2021 is als volgt:

Datum LocatieTijdVoorganger     
Zondag 29 augustusOntmoetingskerk10.00 uurDs. W. Biesheuvel, Viering van het Heilig Avondmaal
Zondag 29 augususOntmoetingskerk15.00 uurDs. W. Biesheuvel, Viering van het Heilig Avondmaal
Zondag 5 septemberOntmoetingskerk10.00 uurDs. W. Biesheuvel, Startzondag
Zondag 12 septemberOntmoetingskerk10.00 uurMevr. J. Vermeij uit Boskoop
Zondag 19 septemberOntmoetingskerk10.00 uurPastor L.T. Nguyên, Vredeszondag, oecumenische viering
Zondag 19 septemberBernarduskerk10.00 uurDs. W. Biesheuvel, Vredeszondag, oecumenische viering
Zondag 26 septemberOntmoetingskerk10.00 uurDs. W. Biesheuvel, Bevestiging-Afscheidsdienst