TREF is een “nieuw” begrip binnen onze PKN Gemeente. Vanaf juni 2017 is het pastoraat verdeeld in 2 groepen: 0-50 en 50 jaar en ouder. Elke groep heeft zijn eigen ouderlingen. De groep van 0-50 jaar waar o.a. ouders met kinderen onder vallen heeft speciale en andere aandacht nodig dan de groep 50+. (Deze grens is niet zo scherp, maar moest ergens getrokken worden).

De groep van 0-50 jaar heeft een eigen naam gekregen: TREF.

De ouderlingen worden TREF-ouderling genoemd. Naast 2 TREF-ouderlingen zijn er 2 TREF-vrijwilligers. Samen vormen zij het TREF-team.

Wat heeft TREF voor ogen:

  • De kinderen en jongeren laten beleven dat ze een levend onderdeel zijn van de gemeente, ook tijdens de erediensten.
  • Een ontmoetingsplek te zijn voor mensen van 0-50 jaar.
  • Het TREF jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de kinderen en jongeren.
  • Jongeren actief te betrekken bij vieringen.

Onder het TREF jeugdwerk vallen alle jeugdactiviteiten zoals Kinderoppas, Basiscatechese, Kindernevendienst, Knutselclub, MUS, The Good Place (18-24 jaar), Bijbeltheek, Sirkelslag. Deze laatste activiteit komt uit het aanbod van JOP (de landelijke jongerenorganisatie van de PKN). Soms worden door TREF Jeugdwerk eenmalige activiteiten georganiseerd zoals Nacht Zonder Dak.

Verder noemen wij nog de Bijzondere Dienstencommissie en de TREF-zondagen.  Deze zondagen worden voor de hele groep van 0-50 jaar (voorafgaand of aansluitend aan de kerkdienst) georganiseerd.

 

Alle jeugd en jongerenwerk binnen onze gemeente valt onder TREF.

  • Pastoraat: Het contact met gemeen­teleden in de leeftijd van 0 tot 50 jaar.
  • Trefouderling: Ouderlingen gericht op de gemeenteleden van 0 tot 50. Onderhoud contact met alle geledin­gen van de categorie 0-50 en heeft zitting in de kerkenraad.
  • Jeugdactiviteiten: Oppas, Kinder­nevendienst, Bijbeltheek, Basiscate­chese en Knutselclub.
  • Jongerenactiviteiten: Jongerennevendienst, MUS en The Good Place, Bijzondere Diensten­com­­­mis­sie.
  • Jeugdraad: Overlegorgaan van alle jeugd en jongerenactiviteiten