Wat valt er allemaal onder TREF?

Sinds de zomer van 2018 gebruiken we de naam TREF voor het jeugd en jongerenwerk tot en met 50 jaar. Eerder was er al een nieuwe indeling gekomen van het pastoraat: 50- en 50 +, maar 50- vonden we geen houdbare naam. We zijn in septem­ber 2018 ook gestart met de Tref­zondagen, een nieuwe activiteit spe­ciaal gericht op alle gemeenteleden tot ongeveer 50 jaar. Echter TREF is meer dan alleen de Trefzondagen.

 

Alle jeugd en jongerenwerk binnen onze gemeente valt onder TREF.

  • Pastoraat: Het contact met gemeen­teleden in de leeftijd van 0 tot 50 jaar.
  • Trefouderling: Ouderlingen gericht op de gemeenteleden van 0 tot 50. Onderhoud contact met alle geledin­gen van de categorie 0-50 en heeft zitting in de kerkenraad.
  • Jeugdactiviteiten: Oppas, Kinder­nevendienst, Bijbeltheek, Basiscate­chese en Knutselclub.
  • Jongerenactiviteiten: Jongerennevendienst, MUS en The Good Place, Bijzondere Diensten­com­­­mis­sie.
  • Jeugdraad: Overlegorgaan van alle jeugd en jongerenactiviteiten