TREF

Het pastoraat verdeeld in 2 groepen: 0-50 en 50 jaar en ouder. De groep van 0-50 jaar waar o.a. ouders met kinderen onder vallen heeft speciale en andere aandacht nodig dan de groep 50+. (Deze grens is niet zo scherp, maar moest ergens getrokken worden).

De groep van 0-50 jaar heeft een eigen naam gekregen: TREF.

Voor de activiteiten van TREF is 1 ouderling samen met de predikant verantwoordelijk. “Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje aan het TREF-team: tref@pknkoudekerk.nl .” 

 

Wat heeft TREF voor ogen:

  • De kinderen en jongeren laten beleven dat ze een levend onderdeel zijn van de gemeente, ook tijdens de erediensten.
  • Een ontmoetingsplek te zijn voor mensen van 0-50 jaar.
  • Het TREF jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de kinderen en jongeren.
  • Jongeren actief te betrekken bij vieringen.

Onder het TREF jeugdwerk vallen alle jeugdactiviteiten zoals Kinderoppas, Basiscatechese, Kindernevendienst, Kliederkerk, Knutselclub, MUS, Sirkelslag. Deze laatste activiteit komt uit het aanbod van JOP (de landelijke jongerenorganisatie van de PKN). Soms worden door TREF Jeugdwerk eenmalige activiteiten georganiseerd zoals Nacht Zonder Dak.