Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk.  De kerk is voor mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben zij een financiële bijdrage nodig van hun leden. Actie Kerkbalans helpt daarbij.

Het thema van actie Kerkbalans 2024 is Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. En uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen en uitleg hoe u dat kunt doen. Een aantal gemeenteleden maakte tot dit jaar gebruik van de acceptgirokaart die bijgesloten werd. Maar u weet waarschijnlijk dat de acceptgirokaart sinds juni van dit jaar niet meer bestaat. Uiteraard kunt u uw bijdrage blijven overmaken. Voor onze administratie is het handig als u de kerkelijke gemeente een machtiging geeft voor incasso van uw toezegging, maar u kunt natuurlijk ook zelf overmaken. Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en voor de samenleving. Door u bijdragen, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat!

We hopen dat uw toezegging onze verwachtingen zoals opgenomen in de begroting, zullen waarmaken of overtreffen, zodat we de verschillende activiteiten die er zijn kunnen blijven doen.

Mogen we ook in 2024 op u rekenen?

 

College van kerkrentmeesters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update: 7 januari 2024