Home » Blog » Nieuws » Actie kerkbalans 2023

Actie kerkbalans 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

In januari doet onze Protestante Gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

In onze kerk is ruimte voor iedereen om God en elkaar te ontmoeten. Hier delen we ons geloof. Daarnaast is het een plek waar mensen geïnspireerd raken en omzien naar elkaar. En al is het niet altijd direct te zien of te merken, keer op keer blijkt hoe belangrijk pastorale en diaconale zorg van de kerk is. We willen ons dus graag blijven inzetten om een gemeente te zijn die van betekenis is. Voor onze eigen gemeenteleden, maar ook voor onze dorpsgenoten in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk.

Deze winter draait bijvoorbeeld het mooie, maar ook best spannende project ‘Mag ik even aanschuiven?’. Hierbij trekt een groep oudere gemeenteleden de stoute schoenen aan om op bezoek te gaan bij jongere gemeenteleden tussen de 16 en 50 jaar. In plaats van wachten totdat ‘de ander’ de kerkdeuren (opnieuw) binnenstapt, stappen wij de kerkdeuren uit. Ons doel is eenvoudig: elkaar ontmoeten, oprechte belangstelling tonen en eerlijke verhalen delen. Nee, wij hebben de wijsheid niet in pacht en weten ook niet altijd een antwoord op moeilijke vragen, maar we willen wel laten merken dat we de ander niet vergeten zijn.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van andere activiteiten. We zijn ons ervan bewust dat we daarvoor afhankelijk zijn van de inzet van velen. En ja… er blijft dus ook geld nodig om hiermee door te gaan.

Doordat u betrokken bent bij onze kerkelijke gemeente en ons financieel steunt blijft dit mogelijk. Daar zijn we u heel dankbaar voor en uiteraard hopen we dat u ook dit jaar wilt en kunt blijven helpen. Deze moeilijke tijd vol onzekerheden en vragen over de toekomst, de alsmaar stijgende kosten van onze dagelijkse boodschappen en niet in de laatste plaats de enorme stijging van de energiekosten maakt het lastig om te vragen om een financiële bijdrage. Het voelt zelfs wat ongemakkelijk.

Toch vragen wij u vrijmoedig opnieuw: “Geef alstublieft vandaag. Voor de kerk van vandaag en van morgen!”

Samen zijn we als gemeente een bron van geloof, hoop en liefde.

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk:

Leen Verhagen, telefoonnummer: 06 – 29 21 30 51, e-mail: pkr@pknkoudekerk.nl

 

Namens de kerkrentmeesters.

Geplaatst: 2 januari 2023