In de Brugkerk is de Bijbeltheek gevestigd. De Protestantse gemeente van Koudekerk en Hazerswoude Rijndijk heeft deze combinatie van bibliotheek en spelotheek bedacht en uitgewerkt op basis van het thema Bijbel.

De Bijbeltheek bestaat uit:
Boeken voor kinderen van 0 t/m 16 jaar. Dit betreft informatieboeken, leesboeken, prentenboeken, kleurboeken en Bijbels. Alle boeken hebben een link met de Bijbel;
Speelgoed met een directe link naar de Bij­bel. Hieronder zijn ook spellen speciaal voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar;
Dvd’s en Cd’s met verhalen en liedjes;
Een kleine afdeling met materi­aal voor ouders en begeleiders van activiteiten zoals catechisa­tie.

Spelregels:
Iedereen mag lid worden. Je hoeft dus geen lid van de kerkte zijn om boeken of speelgoed te kunnen lenen. Er is ook geen leeftijdsgrens.
Iedereen die lid wil worden be­taalt eenmalig € 2,- bij de eerste keer, dat er geleend wordt.
Het lidmaatschap is op naam. Binnen één gezin kunnen er dus meerdere leden zijn, per persoon wordt eenmalig € 2,- betaald. Ieder lid heeft een eigen lid­maatschapskaart.
Per lidmaatschap mogen drie boeken geleend worden of één stuks speelgoed en twee boeken. In verband met de beperkte hoe­veelheid speelgoed houden we het per lid nog op één stuks.
De uitleentermijn is 4 weken.
Bij overtreding van de uitleen­termijn wordt € 0,50 per week per boek/speelgoed in rekening gebracht.

Uitlenen kan op afspraak: Stuur een mail naar de webmasters

Logo van de Bijbeltheek van PKN Koudekerk

Speelgoed van de Bijbeltheek met de thema’s Zacheüs en Jozef.
bijbeltheek-speelgoed-1
bijbetheek-speelgoed-2