Home » Blog » Nieuws » Bericht project Zorgen Delen

Bericht project Zorgen Delen

Geplaatst in: Nieuws

De kerkenraad heeft op dinsdag 6 april 2021 een belangrijk besluit genomen over het Project Zorgen Delen. Dit is een voorgenomen besluit. Zoals beschreven in de laatste maandbrief komt u nu aan bod als stap in het proces, genoemd als kennen en horen van de gemeente.

Hiertoe zullen we 2 gemeenteavonden houden. De coronamaatregelen dwingen ons om deze op een alternatieve manier te organiseren. Alle leden van de gemeente worden van harte uitgenodigd om op woensdag 28 april via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur, de eerste gemeenteavond digitaal bij te wonen. Op deze avond zult u geïnformeerd worden over de voorgaande stappen, het voorgenomen besluit en het vervolg van dit proces. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen via 4 telefoonnummers en via een mailadres. Deze zullen dan op het scherm worden vertoond.

Om aan iedereen de gelegenheid te geven na te denken over deze informatie en eventuele vragen voor te bereiden zal op dinsdag 11 mei de 2de gemeenteavond worden gehouden. Ook weer via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur. Tussen de twee gemeenteavonden is er volop de gelegenheid om uw vragen in te dienen, uw persoonlijke reactie te geven en uw mening kenbaar te maken. Dit kan ook eventueel op de avond zelf.

Op deze avond zullen we wederom onze uiterste best doen antwoorden te geven op de gestelde vragen.

De kerkenraad zal uw inbreng tijdens deze gemeenteavonden vastleggen en meewegen in het vervolg van het proces en met name in de definitieve besluitvorming op de kerkenraadsvergadering op woensdag 19 mei 2021.

 

Nog even in het kort:

  • Twee online gemeenteavonden op 28 april en 11 mei via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur
  • 28 april uitleg en presentatie voorgenomen besluit en gelegenheid tot vragen ter verduidelijking
  • Hierna kan de gemeente vragen indienen, reacties geven en mening kenbaar maken via telefoon en mail (mail scriba, tel. Bas Vos, Rien van Zanten, Piet van Bostelen en Albert van der Ploeg)
  • 11 mei ingediende vragen beantwoorden en eventueel gelegenheid voor vragen, reacties en mening.
  • 19 mei kerkenraadsvergadering voor definitieve besluitvorming

 

 

Geplaatst: 18 april 2021