Home » Blog » Nieuws » Berichten uit de Kerkenraad, januari 2017

Berichten uit de Kerkenraad, januari 2017

Geplaatst in: Nieuws

Afscheid Lisette van der Meijden
Als u dit leest, hebben wij op zondagochtend 8 januari afscheid van haar genomen. Lisette heeft zich ruim 2 jaar in onze gemeente als kerkelijk werker ingezet voor de pastorale zorg. Lisette hield van dit werk en werd door gemeenteleden gewaardeerd. Na het aantreden van ds. Biesheuvel stonden wij voor de keuze om met één kerkelijk werker door te gaan. Zo heeft een commissie uit de kerkenraad met beide pastorale werkers gesproken. Zoals u weet heeft Lisette haar eigen afweging gemaakt om niet door te gaan als kerkelijk medewerker. Dat vonden wij jammer, maar wij hebben respect voor haar beslissing. Na de dienst kreeg zij van ons de “Vrouwenbijbel” en daarnaast nog een bloemstuk. Lisette had gehoopt dat het daarbij zou blijven, maar ook de leden van de kerkenraad lieten zich niet onbetuigd en hebben haar door middel van een ABC spel ook in het zonnetje gezet. We zullen Lisette missen en hopen dat zij te zijner tijd nog een keer bij ons zal voorgaan in de gemeente.

Goede voornemens
Wat zijn je voornemens? Dat is een vaak gehoorde vraag bij oud en nieuw. Stoppen met iets, hoor je dan vaak. Goede voornemens zijn vaak wensen om iets beter/anders te doen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat maar 1 op de 3 mensen goede voornemens kan volhouden. De rest haakt om allerlei redenen af. Is het in dat licht wel goed om goede voornemens te hebben of kunnen we beter spreken van goede wensen. In de brief aan de gemeente Efeze heeft de apostel Paulus heel wat tips over hoe het beter zou moeten. Eentje sprong er bij mij uit als het gaat over de woorden die je tot een ander spreekt: “Laat alleen goede en waar nodig opbouwende woorden over uw lippen komen, die goed doen aan wie ze hoort”. (Efeze 4:29) Ik denk dat we in 2016 daar al erg hard aan hebben gewerkt. Dat moet in 2017 zeker een vervolg krijgen.

Open deuren
Open deuren

Open deuren
Zo’n 120 bezoekers van onze PKN-kerstkraam hebben tijdens de Moonlight Shopping-avond in Hazerswoude-Rijndijk een enquête ingevuld. Na afloop van één van de komende kerkdiensten willen we ook u vragen een enquêtekaart in te vullen. Hiermee willen we onderzoe­ken welke activiteiten we in de komende tijd zouden kunnen gaan organiseren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Geplaatst: 18 januari 2017