Home » Blog » Nieuws » Bericht van de Diaconie maart-april 2017

Bericht van de Diaconie maart-april 2017

Geplaatst in: Nieuws

Bonnen Hoogvliet
Er zijn al heel wat bonnen van Hoogvliet binnengekomen en de meeste zelfs netjes uitgeknipt.
Hartelijk dank voor uw moeite en wij gaan hier mee door! De eerste zen­ding artikelen is al bij de Voedsel­bank afgeleverd.

 

Nog meer over de Voedselbank
Vorig jaar zijn er een aantal kinderen van gezinnen die ondersteund worden door de Voedselbank een weekje op vakantie geweest. Dit wil de Voedselbank, in samenwerking met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn, dit jaar weer reali­seren. Er wordt dan gekeken of er kinderen in aanmerking komen die vorig jaar niet mee zijn geweest. Voor dit project willen wij de collecteopbrengst van 16 april a.s. 1e Paasdag bestemmen. Het kan dan zo maar zijn dat daar kinderen uit onze eigen gemeente voor in aanmerking komen. Wij willen ons graag hiervoor inzetten.

 

Het Syrische meisje Colette
In januari van dit jaar was er een noodoproep, ook van het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn, voor het dochtertje van de arts die zoveel belangeloos heeft gedaan voor de vluchtelingen in het AZC in Alphen. Wij kunnen u mededelen dat Colette inmiddels is geopereerd en dat het goed met haar gaat. Er is nog een weg van revalidatie te gaan maar het ziet er goed uit.
Dit alles dankzij de gaven van de Protestantse gemeentes in Alphen, Koudekerk/Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp.

 

Ghana heeft een vervolg
Tijdens onze reis naar Ghana zijn Marietje, Gretha en Len een aantal dagen in het dorp Fooshegu ge­weest. Daar hebben wij ook een kerkdienst bijgewoond. De dienst werd gehouden in een soort schuur (misschien was het ooit wel een stal?). De manager van de landbouw­organisatie aldaar, Moses Neindow, is veel met ons opgetrokken en hij heeft ons een plek laten zien (gewoon een stuk zandgrond in “the middle of nowhere”) waar zij een nieuw kerkgebouwtje willen bou­wen. Hij was daar heel trots op en ik vroeg hem wat dat zou gaan kosten. Dat bleek 20.000 Ghanese Cedi te zijn, dat is iets meer dan € 5000,-. Ik heb dat in gedachten gehouden in de hoop daar nog eens iets mee te kunnen doen.

Tijdens onze diaconie vergadering van 7 februari j.l. kwam ter sprake dat er nog een bedrag voor ZWO doelen beschikbaar was. Er is toen besloten dat wij, in het kader van Zending, een schenking van € 1000,- willen doen voor de bouw van dit nieuwe kerkje in Ghana. Dit geld is inmiddels overgemaakt en ik word overstelpt met mailtjes om onze gemeente hiervoor te bedanken. Moses, die eigenlijk graag predikant wil worden, gaat mij op de hoogte houden middels foto’s en video’s van de vorderingen. Die zal ik zeker ook laten zien in de komende maandbrieven en op de beamer. Het idee dat er, ergens in Ghana, straks een kerkje staat dat voor 1/5 gedeel­te is gerealiseerd door de Protes­tantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk geeft mij het gevoel dat wij hier best trots op mogen zijn. Ik hoop van harte dat u datzelfde gevoel een beetje krijgt.

Tijdens onze reis werden Marietje, Gretha en ik door de begeleidster van Kerk in Actie, Hanneke v.d. Biggelaar, wel eens de “Golden Girls” genoemd. Moses vond dit een mooie titel voor ons en als ik een mail van hem krijg begint die altijd met: Dear Golden Girl.

Ik denk altijd met veel respect en plezier aan Moses terug. Misschien dat hij nog dit jaar naar Nederland komt om een cursus te volgen en ik heb hem al verteld dat ik hem op kom halen om bij ons een dienst bij te wonen. Ik ben benieuwd of Moses en ik dit waar kunnen maken.

 

 

Geplaatst: 29 maart 2017