Home » Blog » Nieuws » Bericht van de jaarthemagroep – februari 2023

Bericht van de jaarthemagroep – februari 2023

Geplaatst in: Nieuws

20 februari is er een thema-avond:
Als vervolg op de themadienst van 12 februari jl. Het thema is “Met jezelf aan tafel”. De avond wordt ingevuld met een gesprek en een spel. Ieder­een is welkom om mee te doen of te luisteren.

Vooraf is er gelegenheid pizza te eten voor wie dat willen. We begin­nen om 18.00 uur. Om voor voldoen­de pizza’s te zorgen is het wel nodig dat u zich opgeeft bij ondergeteken­de. De kosten worden met elkaar ge­deeld.

Soep & Praatje:
De eerstvolgende data zijn: 28 febru­ari en 28 maart om 12.00 uur.
Op 14 maart is om 18.00 uur de so­bere maaltijd, georganiseerd door de Raad van Kerken. Iedereen die naar Soep & Praatje komt, is natuurlijk ook hiervoor van harte uitgenodigd. Elders in de maandbrief meer daar­over.
Opgeven graag uiterlijk de zondag voorafgaand via: jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

Op vrijdag 31 maart, 20.00 uur in Onder Dak, is er weer een film­avond:
De film “The Hundred-Foot Journey” zal worden vertoond. De film gaat over een Indiase familie, die na politieke rellen, naar Frankrijk vlucht en daar een restaurant begint. Zij lopen tegen diverse problemen aan. Om te zien hoe zij daar mee omgaan en hoe zij zich een plekje veroveren, moet u de film komen zien.

Hofjeswandeling op zaterdag 6 mei
We naar Leiden voor een Hofjeswandeling. In de volgende maandbrief krijgt u hier meer informatie over.

 

 

Geplaatst: 22 februarie 2023