Home » Blog » Nieuws » Bericht van het pastores team – april 2020

Bericht van het pastores team – april 2020

Geplaatst in: Nieuws

Hoe lang nog tot alles weer gewoon is? Die vraag hebben we deze dagen allemaal. Maar niemand weet het antwoord…

Al ver van tevoren zijn er mooie plannen gemaakt voor de vieringen rondom Pasen en andere kerkdiensten, voor thema-avonden en andere inspirerende en/of vrolijke activiteiten. En ondertussen zouden we ook nog “even” besluiten met welke van onze kerkelijke gebouwen we verder gaan. Maar helaas haalt een virus een streep door heel veel van onze plannen. Geen idee wat er nog wel door zal gaan.

 

Op zon- en feestdagen…

Op de zon- en feestdagen willen we natuurlijk het liefst de kerk open hebben en daar velen van u ontvangen. Maar waarschijnlijk zullen we nog een tijdje op een digitale manier kerk moeten zijn. Dat betekent dat u via kerkomroep.nl kunt luisteren naar door ons en anderen ingesproken woorden en gebeden en naar liederen en muziek van een CD of gedownload van het internet óf (ook thuis) ingezongen door goede zangers uit onze gemeente. Omdat in deze tijd veel meer mensen dan normaal inloggen op kerk-omroep.nl is het goed mogelijk dat u er om 10.00 uur (of in de Stille Week op de voor dan aangekondigde tijdstippen) niet tussen komt. Maar na ruim een uur, als de hele dienst is opgenomen, kunt u de dienst alsnog terugluisteren.

 

Over enkele diensten in de komende periode:

  • ·Dat de Stille Weekvieringen en het Paasfeest in de kerk zullen plaatsvinden lijkt er al helemaal niet meer in te zitten. Normaal gesproken zijn de Stille Week-vieringen vol van symbolen dieherinneren aan het sterven en de opstanding van Jezus. Deze keer zal in de viering de nadruk liggen op de gesproken woorden. Wel vragen we alle luisteraars om voor de Witte Donderdagviering zelf een stukje brood en een glaasje met wijn of druivensap klaar te zetten. Op die manier zijn we toch verbonden met onze Heer en met elkaar. En ook voor de Paaswakeviering op Stille Zaterdag een verzoek: om een (witte) kaars of elektrisch kaarsje gereed te houden. We kunnen het licht van Pasen nu niet de kerk binnendragen. Maar we kunnen het licht van Pasen wel laten schijnen in ons eigen huis!
  • De avondmaalsviering in Rhijndael op Goede Vrijdag zal niet kunnen doorgaan.
  • Voor het Paasfeest waren al zangers en een trompettist opgeroepen… Maar de internetdienst zal nu een meer sober karakter hebben. Ondergetekenden zullen wel allebei een rol hebben in de Paas-viering. En ook hebben we goede hoop dat enkele gemeenteleden hun zangstem (via een opname) zullen laten horen. Het thema van de Paasviering wordt: “De toekomst is al gaande.” Dat is ook de titel van het (nog) onbekende Paaslied 605.
  • 2020 is ook het jaar van 75 jaar bevrijding. Op zondag 3 mei zullen we terugdenken aan de verschrikkingen van de oorlog én zullen we vooral onze vrijheid vieren.

… en door de week…

Tja, en dan de doordeweekse activiteiten. Ook hiervoor geldt dat er van alles was gepland:

  • creatieve middagen en ochtend met als inzet om “beelden van vrijheid” te maken,
  • een thema-avond met vrijheid als onderwerp,
  • de “vaste” programmaonderdelen Soep & Praatje, Open Huis, Samen Bijbellezen en Christelijke Meditatie.

Maar wat kan er van dit alles werkelijk doorgaan? Zodra er weer wat doorgaat laten we dat u weten via het kerkblad Kerken rond Rijn en Gouwe, de website en (als de kerk weer open is) via de beamer in de kerk. Het heeft voor nu geen zin om activiteiten aan te prijzen die wellicht niet zullen plaatsvinden.

 

Bezoekwerk

Een dilemma: kun je als pastor in deze tijd nog op bezoek gaan bij hen die kwetsbaar zijn, maar juist nu soms ook erg eenzaam? In ieder geval zullen wij in de komende periode meer van de telefoon gebruik maken. Wij zullen zelf gemeenteleden vaker telefonisch benaderen. En aarzel ook niet om te bellen als u behoefte heeft aan een gesprek: onze telefoonnummers staan achterin deze maandbrief. Als wij niet opnemen kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten op de voicemail: dan bellen wij u terug.

Of persoonlijk bezoek mogelijk en gewenst is bekijken we van dag tot dag, rekening houdend met de steeds veranderende richtlijnen. In Rhijndael en de Herbergier mogen bezoekers, ook pastores, op het moment dat deze woorden worden geschreven, niet meer naar binnen: een zware maar ook logische maatregel. Wij leven mee en wensen de zegen van de Altijd Nabije toe aan allen die zich in deze tijd erg geïsoleerd voelen.

 

Groet

Wij wensen u in een moeilijke tijd toe dat u de hoop van het Paasevangelie zult ervaren!

Een hartelijke groet van pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel