Home » Blog » Nieuws » Bericht van het pastoresteam – juni 2021

Bericht van het pastoresteam – juni 2021

Geplaatst in: Nieuws

Besluit
De kerkenraad heeft een besluit genomen over de toekomst van onze kerkgebouwen. In een brief bij deze maandbrief wordt het besluit toegelicht. Aan de beslissing is een weg van jaren voorafgegaan. Die weg en ook het nemen van het besluit waren niet gemakkelijk. Het loslaten van een kerkgebouw doet immers pijn. We hopen en bidden dat de genomen stap toch ook een stap mag zijn naar een goede toekomst voor onze gemeente.

Versoepeling
Wat we ook hopen: dat er weer meer gaat kunnen, ook in de kerk, nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. We zullen in ieder geval weer wat activiteiten gaan oppakken: Soep & Praatje, zomerzangavond en de filmavond (zie voor meer informatie het bericht van de jaarthema-groep). Ook staan er weer ouderen-middagen op de planning (zie pagina 21 in de maandbrief). Daarnaast zal de Kliederkerk en de christelijke meditatie worden georganiseerd (zie onder).

Kliederkerk
Na bijna anderhalf jaar waarin er heel weinig was te doen, ook voor kinderen, willen we op zondag 27 juni weer een Kliederkerk organiseren. Kinderen tussen de 3 en 13 jaar zijn om 15.00 uur welkom in de Brugkerk. Het thema van de Kliederkerk wordt: “Kleur bekennen”.
Wat gaan we doen? Er is een heuse kids-escaperoom. We luisteren naar het spannende verhaal van Jozef. Jolanda zingt een paar mooie liedjes. Er zijn een paar sportieve spellen (bij mooi weer buiten). En er wordt natuurlijk gekliederd: alle kinderen gaan een eigen regenboogjas maken zoals ook Jozef die had. En als we dat allemaal gedaan hebben zijn we zo hongerig geworden dat een paar pannenkoeken er vast wel ingaan. Vanwege corona moet je je wel, en ook de ouders die erbij willen zijn, vooraf opgeven. Dat kan via TREF@pknkoudekerk.nl .

Leuk dat er na een lange tijd weer iets feestelijks kan gebeuren in de kerk!

Tref-online (maar niet meer online)
Op dinsdagavond 6 juli om 20.00 uur komt Tref-online weer samen. In de coronatijd hebben we elkaar verschillende keren digitaal ontmoet. Maar nu willen we elkaar weer echt treffen. We komen samen in Honswyc. En we nemen alvast een voorschot op ons nieuwe jaarthema: “Nu en in de toekomst”.

I.v.m. de coronamaatregelen graag aanmelden bij dominee Willem.

Christelijke meditatie en stilte wandeling
Christelijke meditatie is in de stilte woorden uit de Bijbel tot diep in je ziel laten doordringen.
Op dinsdag 29 juni om 20.00 uur is er weer een meditatiebijeenkomst in de Koorzaal van de Brugkerk.

Op woensdag 28 juli, ook om 20.00 uur, maken we bij mooi weer een stiltewandeling. In dat geval vertrekken we vanaf Watermanhof 8. Bij slecht weer komen we samen in de Koorzaal.

Ook voor deze beide avonden geldt: opgeven bij dominee Willem.

Videoboodschap
In de zomer zullen we nog steeds maandelijkse videoboodschappen op onze website www.pknkoudekerk.nl plaatsen. In de derde week van iedere maand verschijnt een nieuwe. In juni de laatste boodschap van pastor Laurien voor haar zwangerschapsverlof.

Open Kerk
Op alle woensdagen tussen 10.30 tot 11.30 uur is één van onze kerken open. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door een vrijwilliger of door één van ons.
· U bent in de Ontmoetingskerk welkom op de woensdagen 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus.
· De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 30 juni, 14 en 28 juli en 11 augustus.

Vakantie en verlof
Pastor Laurien heeft vanaf 3 juli vakantie en aansluitend begint haar zwangerschapsverlof. Ze hoopt eind november haar werk weer op te pakken.

Dominee Willem heeft in de zomer nog een vierde vakantieweek tegoed: van 6 t/m 13 augustus. Als u in die week pastorale ondersteuning nodig heeft kunt u zich wenden tot onze scriba. Hij zal u in contact brengen met een ambtsdrager uit onze gemeente of een predikant uit de regio.

Goede zomer

Wij hopen dat de zomer rust en ontspanning en ook weer echte vrijheid zal brengen!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 20 juni 2021