Home » Blog » Nieuws » Bericht van het pastoresteam – mei 2021

Bericht van het pastoresteam – mei 2021

Geplaatst in: Nieuws

Spannende tijd
Een spannende tijd op weg van Pasen naar Pinksteren. Op het moment dat deze woorden op papier komen is het aantal coronabesmettingen nog steeds zeer hoog. Tegelijk geeft het steeds grotere getal van gevaccineerden de hoop dat er binnen afzienbare tijd versoepelingen mogelijk worden. De kerkenraad heeft besloten om, als de omstandigheden het toelaten, vanaf zondag 9 mei weer een beperkt aantal bezoekers (maximaal 30) toe te laten tot de kerkdiensten. Via andere kanalen (afkondigingen in de kerk, website) wordt u geïnformeerd of dat echt al weer kan.

Ook een spannende tijd omdat de kerkenraad in deze periode een definitief besluit wil nemen over onze kerkgebouwen. Als u dit leest is er al een eerste (digitale) informatieve gemeenteavond geweest. Op dinsdagavond 11 mei volgt de tweede gemeenteavond. Tijdens die avond zullen uw vragen en reacties aan de orde komen. We hopen dat u als gemeente meedenkt, meeleeft, meebidt en het uiteindelijke besluit zult dragen!

 

Zaad van de hoop
Kort voor het Paasfeest is er namens de kerk op ieder adres in onze beide dorpen een Paaswens bezorgd en een zakje met zaadjes van de hoop. Dank aan alle vrijwilligers die aan deze prachtige actie hebben meegewerkt. Wat een mooi gezicht zal het zijn als in de zomer uit al die zaadjes mooie bloemen zijn gegroeid. Een werkelijk hoopvol teken!

 

Kerkdiensten
Vanaf mei gaan we de kerkdiensten weer houden in / uitzenden vanuit de Ontmoetingskerk. Omdat het verwarmingssysteem van de Ontmoetingskerk mogelijk niet coronaproof is, zijn alle diensten in het koude seizoen in de Brugkerk gehouden. Maar we gaan ervan uit dat het vanaf mei warm genoeg is om zonder kachel te kunnen.

Let op: de viering op Hemelvaartsdag begint al om 9.00 uur.

Op zondag 16 mei vieren we de Maaltijd van de Heer. We nodigen u uit om ook thuis weer mee te doen en brood en wijn klaar te zetten.

De Pinksterviering op zondag 23 mei moet nog vorm gaan krijgen. Maar wat al wel bekend is dat de leden van de vacaturecommissie van de kerkenraad aan de dienst zullen meewerken. Ook in 2021 zoekt de kerkenraad weer naar nieuwe ambtsdragers. En op het Pinksterfeest willen enkele van de zittende ambtsdragers graag aan u laten zien waar hun Geestdrift vandaan komt!

 

Nu en in de toekomst
Er is al een jaarthema uitgekozen voor het nieuwe (coronavrije?) seizoen 2021-2022: “Nu en in de toekomst”. Maar hoe ziet de toekomst van de kerk zelf na de coronatijd eruit? Gaan we weer op de oude voet verder? Of zullen er na de coronacrisis een aantal dingen blijvend anders gaan, ook in de kerk? Graag willen we van u weten welke oude of nieuwe activiteiten wij, volgens u, in het nieuwe seizoen zouden moeten oppakken. Uw reactie kunt sturen naar: jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

Trefgroep online
Op woensdag 18 mei om 20.00 uur is er weer een online Tref-gespreks-avond. We spreken deze keer over scheppingsverhalen (meervoud) in de Bijbel en over hoe je die moet lezen in deze tijd. Dominee Willem bereidt de avond voor en wie wil meepraten kan zich ook aanmelden bij hem.

 

Lopend vuurtje
Vanuit Tref willen wij op de vrijdagavond voor Pinksteren (21 mei) vanaf 19.00 uur het vuur van Pinksteren én nog meer gaan rondbrengen bij gezinnen en jongeren. Wat er precies gaat gebeuren op die avond is een verrassing. Maar als je ook wilt delen in het Pinkstervuur kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar: TREF@pknkoudekerk.nl

 

Videoboodschap
Half mei en half juni zullen wij weer een nieuwe videoboodschap op onze website www.pknkoudekerk.nl plaatsen. In mei is dominee Willem aan de beurt en in juni pastor Laurien.

 

Open Kerk
Op alle woensdagen tussen 10.30 tot 11.30 uur is één van onze kerken open. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door een vrijwilliger of door één van ons.
· U bent welkom in de Ontmoe-tingskerk op de woensdagen 12 en 26 mei en 9 juni.
· De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 19 mei en 2 en 16 juni.

 

Bezoekwerk
Nu steeds meer ouderen gevacci-neerd zijn durven wij weer gemakke-lijker bij die doelgroep op bezoek te gaan. We horen soms verdrietige verhalen over een erg moeilijk jaar… Tegelijk vinden wij het erg fijn om mensen soms na meer dan een jaar weer terug te zien!

 

Vakantie en verlof
Dominee Willem heeft dit jaar al vroeg (het grootste deel van zijn) zomervakantie: van 29 mei tot en met 20 juni. Waar nodig zal pastor Laurien hem vervangen.

Voor Laurien breekt vanaf 1 juli een langere verlofperiode aan. Na enkele weken vakantie gaat haar zwangerschapsverlof in. Laurien en Stefan verwachten in de zomer hun tweede kindje. Eind november hoopt Laurien haar werk weer te kunnen oppakken. Tijdens de verlofperiode kunnen gemeenteleden uit haar wijk een beroep doen op Willem. En ook onze ouderlingen zullen in deze periode wat extra bezoekwerk doen in de wijk van Laurien.

 

Hartelijke groet,

Dat het vuur van Pinksteren u nieuwe inspiratie en enthousiasme zal geven!

pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 05 mei 2021