Home » Blog » Nieuws » Bericht vanuit de Diaconie – juni 2018

Bericht vanuit de Diaconie – juni 2018

Geplaatst in: Nieuws

De Buizenactie:
De buizenactie was dit jaar een groot succes: tijdens de collectes is er € 2.484,95 opgehaald. Daar komen nog een aantal giften bij, rechtstreeks naar de bankrekening van de Diaconie: € 125,- , € 150,- en 4 x € 100,-. Dat wordt in totaal voor deze actie € 3.159,95. Geweldig dat wij dit met z’n allen hebben kunnen bijeenbrengen en zo elk project (met een aanvulling van de Diaconie) € 1.100,- kunnen schenken.

Hartelijk dank hiervoor. Het was de moeite waard!

Giften:
Op het bankrekeningnummer van de Diaconie is een extra gift ontvangen voor het Wereld-diaconale project in Bangladesh voor de Rohinya’s. Ook hiervoor hartelijk dank!

 

Collecte 24 juni 2018:
Op 24 juni a.s. krijgen wij weer een toelichting van buitenaf namelijk van de Stichting Exodus. Uit Alphen a.d. Rijn komt Dirk Coster een toelichting geven. Dirk is betrokken bij de Stichting Exodus in Leiden. Heel toevallig is op deze zondag Ds. Van de Meent de voorganger en Ds. Van de Meent is de trekker van de Stichting Exodus in Rotterdam. Hoe hebben wij deze 2 mensen in één dienst bij elkaar kunnen brengen? Toeval? Om de toelichting niet te lang te laten duren, hebben wij een extra “koffie na de dienst” ingelast. Deze koffie en thee wordt voor u ingeschonken door de “meisjes van de Diaconie”.  U kunt dan ook volop vragen stellen aan Dirk Coster en ds. Van de Meent. Deze dienst wordt gevierd in de Ontmoetingskerk. Misschien kunt u ook de vorige Maandbrief er nog op naslaan, want daarin staat al een stukje over Exodus en dan met name een oproep voor vrijwilligers. Wij kijken uit naar deze dienst!

 

De toelichtingen:
Enkele weken geleden is er voor de Stichting Morogoro in Tanzania (voor de Buizenactie) een toelichting gege­ven, die wat langer duurde dan ge­woonlijk. De toelichter, dr. Michel Visser, vaatchirurg in het Alrijne Zie­kenhuis, was wel heel bevlogen over zijn ervaringen. Dat vonden wij ook en daarom is er geen seintje aan hem gegeven dat hij moest stoppen. Dat zou ook heel onbeleefd zijn geweest. Gelukkig is deze man na de dienst toch nog door diverse ge­meenteleden aangesproken, zodat hij ons medeleven kon proeven. Wij wisten vooraf echt niet dat deze man zó bevlogen was. Ondanks dat wij het ook wel wat lang vonden duren, zijn wij toch van mening dat het de taak van de Diaconie is om de door ons gekozen projecten goed tot hun recht te laten komen. En de op­brengsten van de collectes zijn daar het beste resultaat van. Daar zijn wij met ons allen trots op en heel dank­baar dat wij dit mogen en kunnen doen. En u als gemeentelid mag daar ook trots op zijn. Wij beloven u er in de toekomst op te letten, dat een toelichting kort en bondig moet zijn. En nogmaals onze dank voor de geweldige resultaten bij de collectes.

 

Ghana:
Deze keer weinig nieuws uit Ghana. Moses was zijn paspoort kwijt en is nu druk doende om een nieuw pas­poort te bemachtigen en dan gaat hij plannen wanneer hij naar Koudekerk komt. Wij kijken er naar uit.

 

Tot slot wensen wij u allen een mooie voortgang van de zomer en als u op vakantie gaat: Een heel goede en fine tijd gewenst.

 

Namens de Diaconie