Home » Blog » Nieuws » Berichten uit de Watermanhof – augustus 2023

Berichten uit de Watermanhof – augustus 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ga mee!’
‘Ga mee!’: dat is het nieuwe jaarthema van onze Protestantse Kerk. Veel plaatselijke gemeenten her en der in het land gaan een seizoen lang met dit thema aan de slag. En wij ook. Om te beginnen op onze startzondag 10 september.

‘Ga mee!’ is een uitnodigend thema. En een uitnodiging die door de Bijbel heen voortdurend klinkt. God vraagt aan Abraham en later aan het volk van Israël om met Hem mee op weg te gaan naar een land waar zijn bedoeling werkelijkheid zal worden. Jezus roept zijn leerlingen en vele anderen om met Hem mee de weg te gaan naar het Koninkrijk van God. En ook wij worden uitgenodigd om mee te gaan.

Ook als kerkelijke gemeente gaan wij een weg met God en met elkaar. Ergens in het nieuwe seizoen – de verwachting is nu: kort voor Pasen – zullen we terugkeren naar de dan gerenoveerde Brugkerk. We hopen dat die stap ook een impuls zal geven aan ons gemeente-van-Christus-zijn: dat we erdoor dichter bij elkaar en bij God zullen komen.

Het symbool van het jaarthema zijn twee uitgestoken handen: een grotere die van boven komt en een kleinere vanaf beneden. De handen zijn gevat in twee druppels die samenvloeien in de vorm van een (omgekeerd) hart.

Gaat u ook mee in het nieuwe seizoen?

 

Op zondag…
Enkele bijzonderheden over de kerkdiensten in de komende periode:

· Op zondag 13 augustus vieren wij de Maaltijd van de Heer. Wij mogen proeven dat wij met Christus kinderen van God mogen zijn en als zussen en broers gegeven zijn aan elkaar. Het thema van de dienst wordt: “Zusterschap (ook voor broeders)”. Het is de laatste dienst in een korte serie over de trefwoorden vrijheid, gelijkheid en zusterschap.

U kunt de Maaltijd op 13 augustus ook meevieren om 15.00 uur in Onder Dak. Vooral degenen voor wie het moeilijk is om aan de lopende viering mee te doen zijn van harte uitgenodigd. In Onder Dak zitten we samen aan tafel. Wie vervoer nodig heeft kan dat aan één van onze diakenen vragen.

· Op zondag 20 augustus is Laurien Hoogerwerf weer even terug in ons midden: nu als dominee Laurien.

· 10 september wordt dus onze start-zondag met het thema ‘Ga mee!’. We horen het verhaal van Zacheüs. Ook hij, een nogal omstreden persoon, krijgt van Jezus de uitnodiging om zijn weg te gaan. De band “Bright” uit Noordwijk speelt en zingt in de dienst een aantal mooie Nederlandstalige liedjes. Na de start-dienst is er een quiz waarbij een binnenteam in de kerk en een buitenteam, onderweg door Koudekerk, met elkaar moeten samenwerken. Het startzondagprogramma wordt afgesloten met een Amerikaanse lunch. Meer info elders in deze Maandbrief.

· Op 17 september zijn wij welkom in de Bernarduskerk. Samen met onze katholieke zusters en broeders vieren wij dan de jaarlijkse vredeszondag. Maar valt er wel wat te vieren? Aan het oorlogsgeweld in Oekraïne maar ook elders komt maar geen einde. En in eigen land ervaren veel burgers onvrede. Het thema van de oecumenische vredesdienst wordt: “On/vrede en nu?” Een koor van gemeenteleden o.l.v. Arie Knetsch zal in deze viering met en voor ons zingen.

 

…en door de week

Met de start van het nieuwe seizoen zal er in Onder Dak ook weer veel meer doordeweekse activiteit zijn. Soep & Praatje is ook in de zomer doorgegaan. Het Open Huis gaat weer elke maand open. Verderop in deze Maandbrief vindt u een overzicht van en ook meer informatie over onze activiteiten tot het Kerstfeest. Hier licht ik twee activiteiten er nog even uit:

· De voor juni geplande Kliederkerk kon helaas niet doorgaan. Maar op zaterdag 2 september vanaf 15.30 uur nodigen we alle kinderen opnieuw uit in Onder Dak. Zie het bericht elders.

· “Samen Bijbellezen” doen we in deze gemeente al heel lang. Het is waardevol om samen te ontdekken wat de oude woorden van de Bijbel ons vandaag willen zeggen. Nieuwe meelezers zijn van harte welkom!

In een nieuw seizoen met jaarthema ‘Ga mee!’ zullen we ons verdiepen in een aantal Bijbelse reisverhalen. We beginnen op dinsdag 12 september om 20.00 uur met het verhaal van Abram en Sarai. Zij worden door de Heer geroepen om naar Kanaän te reizen. Maar vreemd genoeg belanden ze al gauw in Egypte. We lezen het hoofdstuk Genesis 12.

· Op woensdag 20 september starten we een nieuwe activiteit op. In elke maand van het nieuwe seizoen zijn we één keer actief bezig met het thema ‘Ga mee!’ Maar dat doen we steeds op verschillende manieren: de ene keer met het hoofd, een andere keer met de handen of met de benen, met het hart of de ogen, met stem of tong. Elke avond heeft een eigen titel gebaseerd op het jaarthema: ‘Denk mee!’, ‘Doe mee!’, ‘Kijk mee!’, ‘Bid mee!’, ‘Speel mee!’, ‘Eet mee!’, ‘Vier mee!’ En we eindigen weer met ‘Ga mee!’ De avonden zijn los te volgen. Maar u bent ook welkom om de hele weg mee te gaan…

Protestanten zijn gewend om in hun geloofsleven vooral het hoofd te gebruiken. En daar beginnen we ook mee op 20 september. U wordt dan uitgenodigd om mee te denken over pelgrimeren in de Bijbel en over het leven als een reis.

 

Vakantie

Ik heb nog één week van mijn zomervakantie tegoed. Daarom zal ik tussen 19 en 27 augustus afwezig zijn. In een crisissituatie kunt u in deze week via scriba Rien van Zanten een beroep doen op pastorale hulp.

 

Hartelijke groet

In de Bijbel biedt God zich aan als reisgenoot op de levensweg van al zijn kinderen. Ik wens u toe dat op uw wegen het zonlicht van zijn liefde u tegemoet blijft komen!

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 14 augustus 2023