Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastores team, januari 2017

Berichten van het pastores team, januari 2017

Geplaatst in: Nieuws

pastoraal-team-2017Nieuwjaarswens
Allereerst willen wij iedereen bedanken die ons verraste met een goede wens voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar. Onze wens is dat 2017 voor u allemaal en voor onze gemeente een jaar mag zijn vol warmte waarin we ons gedragen weten door de liefde van onze goede God!

Het oude jaar
Van de gebeurtenissen die in 2016 het nieuws haalden werd een mens zelden vrolijk. Opnieuw terroris­tische aanslagen. In Syrië ging het vechten door. Duizenden zijn nog steeds op de vlucht voor geweld en armoede. Het klimaat leek meer dan ooit in de war. En of het in 2017 beter zal worden? We hopen en bidden ervoor, maar vrezen anders…
Een lichtpunt was dat 2016 een goed jaar was voor onze kerkelijke ge­meenschap. Interim-predikant Nico de Lange nam afscheid nadat hij een zekere rust en vooral weer geloof in een nieuwe toekomt voor onze gemeente had teruggebracht. De nieuwe start werd gemarkeerd door het beroepen van een nieuwe predikant en de bevestiging van tien nieuwe enthousiaste ambtsdragers. Ook werden de Ontmoetingskerk en Honswyc verbouwd. En in de weken voor Kerst werd het pand Dorps­straat 55 naast de Brugkerk afge­broken: op de lege plek zal in de loop van 2017 het nieuwe Onder Dak verrijzen. Ook probeerden we om als kerk meer zichtbaar aanwezig te zijn in onze dorpen. Twee voorbeelden: we stonden als Protestantse Ge­meente met een leuke kraam op de Moonlight Shopping-kerstmarkt in Hazerswoude-Rijndijk en we hadden op oudejaarsdag de kerk open voor iedereen die met een kaarsje een geliefde wilde gedenken. En daar­naast gebeurde er nog heel veel meer in 2016: een enorm aantal vrijwilligers zette zich met hart en ziel in voor allerlei soorten van kerkenwerk!

Afscheid
Het nieuwe jaar begon met een afscheid. Op zondag 8 januari namen we als gemeente en als team afscheid van een betrokken pastor en fijne collega: Lisette van der Meijden. Wij danken Lisette voor haar inzet en voor de plezierige samenwerking. Wij hebben haar leren kennen als een warme persoonlijkheid, iemand die nauw­gezet werkt en zorgvuldig haar woorden kiest, maar ook een vrouw met een duidelijke visie. Het is nog even onduidelijk hoe de weg van Lisette en Gert precies verder zal gaan. Maar zij vindt binnen afzien­bare tijd vast een fijne gemeente die een goede predikant aan haar zal hebben! Wij wensen Lisette al het goede en Gods zegen toe!

Team van twee
Na het afscheid van Lisette gaan wij als team van twee beroepskrachten verder. In het vorige bericht heeft u kunnen lezen over onze werkwijze. In de voorbije maanden hebben wij elkaar als collega’s leren kennen en ervaren dat we goed kunnen samenwerken. Wij hebben er zin in om als team en in samenwerking met een prima kerkenraad en vele vrijwilligers aan de slag te zijn in onze gemeente! Nu zij een vaste verbintenis aan onze gemeente heeft gekregen, zal Henriëtta ook officieel bevestigd worden in een kerkelijk ambt. Op zondag 22 januari zal zij bevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht. Na haar bevestiging zal zij tijdens de rest van de kerkdienst zelf voorgaan.

Matteüsjaar
Een oude traditie wil dat er, naast de andere lezingen, elk nieuw (kerkelijk) jaar uit één van de vier evangeliën gelezen wordt. Volgens die traditie is 2017 een Matteüsjaar. Op de zon­dagen in januari en februari zullen wij steeds passages lezen uit Matteüs 5 en 6: de bevlogen preek van Jezus die ook wel de “Bergrede” wordt genoemd.

Lutherjaar
2017 is ook een Lutherjaar. Op 31 oktober 2017 zal het precies 500 jaar geleden zijn dat de monnik Maarten Luther in 95 stellingen pleitte voor een terugkeer van de kerk naar haar evangelische roots. Helaas leidde Luthers actie uiteindelijk niet alleen tot vernieuwing maar ook tot een tragische scheuring van de kerk. Met diverse activiteiten en in goede harmonie met de Katholieke Paro­chie zullen wij dit jaar stilstaan bij 500 jaar reformatie. We hopen via de activiteiten nieuwe inspiratie op te doen om kerk te zijn in de 21e eeuw.

Samen Bijbellezen
We nodigen u van harte uit om ook in het nieuwe jaar weer samen uit de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis van die oude woorden voor nu. U bent welkom op dinsdag 24 januari in Onder Dak: dan bespreken we Genesis 17 o.l.v. dominee Willem Biesheuvel. En op dinsdag 21 februari praten we o.l.v. pastor Henriëtta van Gosliga over Genesis 18.

Ghana-avond
Op woensdagavond 25 januari zullen vijf Ghana-reizigers uit onze gemeente vertellen over hun ervaringen in dat verre land. Piet en Diny bezochten er in het najaar hun dochter, schoonzoon en kleinzoon die daar wonen en werken. En Len, Marietje en Gretha bezochten het land eind november/ begin december namens Kerk in actie.

Tot slot
De zondagen tussen de Kersttijd en de Veertigdagentijd worden met een dure term ook wel de “zondagen van de Epifanie” genoemd. Dat woord Epifanie betekent: verschijnen. In deze periode leest de kerk de verhalen waarin Jezus voor het eerst in het openbaar verschijnt en bekend maakt wat zijn missie is. In een lied voor de tijd van Epifanie (Lied 528) vat Huub Oosterhuis samen hoe Jezus ons verschenen is:

                                         God van God en licht van licht,
                                              aller dingen hoeder,
                                          heeft een menselijk gezicht,
                                             aller mensen broeder.

Moge de menslievendheid van onze God een bron van hoop en inspiratie voor ons zijn!

Een hartelijke groet van pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 18 januari 2017