Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – oktober 2017

Berichten van het pastoresteam – oktober 2017

Geplaatst in: Nieuws

 

Een goed begin…

Het nieuwe kerkelijke seizoen begon met veel activiteit in en rondom onze kerkgebouwen.

Aan de Nacht zonder Dak (25/26 au­gustus rondom de Brugkerk) deden zo’n 30 jongeren mee. Veel ouders en gemeenteleden kwam even een kijkje nemen. Het was een leuke en spannende nacht voor de jongeren. Maar ze stonden ook even stil bij de opdracht van Jezus dat wij moeten omzien naar de zwaksten (Matteüs: 25,31-40) en verdienden met hun actie een enorm bedrag voor Syrische jongeren in vluchtelingen­kampen.

De Middeleeuwse Markt (9 septem­ber rond de Brugkerk) dreigde ’s ochtends nog in het water te vallen. Maar er brak zowaar een zonnetje door. Naar schatting 300 mensen na­men een kijkje op de markt en in de kerk, zij kregen (op een speelse manier) ook nog mee waarom Luther 500 jaar geleden de kerk wilde hervormen.

De startdienst (10 september in de Ontmoetingskerk), met prachtige zang door de groep Vocal ChoirWorx, gaf inspiratie om als kerk een plek te bieden waar velen de liefde van God kunnen proeven. Een “kerkproeverij” dus.

Wij noemen hier ook nog de Kliederkerk (zondagmiddag 24 sep­tember in de Ontmoetingskerk). 21 jonge kinderen kwamen met hun ouders naar de kerk, hoorden een bijbelverhaal, zongen prachtige lied­jes èn gingen aan het kliederen natuurlijk. Ze maakten hun eigen kunstwerk n.a.v. het bijbelverhaal en hadden het prima naar hun zin!

Daarnaast waren er nog meer inspirerende kerkdiensten en gespreksavonden. En als u dit leest is ook de 65+ lunch al geweest. En elke maand worden (oudere) gemeente­leden bezocht door bezoekmede­werkers en wordt er volop geklust, schoongemaakt, koffie geschonken en vergaderd aan en in onze gebou­wen. Mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten om aan de kerk te bouwen en geloof en warmte met elkaar willen delen!

 

Onder Dak

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het nieuwe Onder Dak. U hebt natuurlijk allemaal al gezien hoe mooi de buitenkant is gewor­den. En in de zomer is er door enkele vrijwilligers keihard gewerkt aan de binnenkant. Die ook heel mooi is geworden. Officieus is het nieuwe Onder Dak eind september in ge­bruik genomen. De officiële opening is op vrijdag 27 oktober. Maar daar­over leest u op pagina 33 in deze maandbrief vast meer.

 

Verwacht in onze kerk

Naast de opening van Onder Dak staat er ook de komende weken nog veel meer op het programma.

Tijdens de meeste kerkdiensten in oktober lezen we een verhaal uit het evangelie naar Matteüs.

Maar zo niet op zondag 8 oktober. Dan wordt er in de Ontmoetingskerk een gezinsdienst gehouden. Net als vorig jaar met verhalenverteller, (pop­pen)speler en liedjeszanger Timo van den Heuvel. Toen was het een groot feest voor de kinderen en voor alle volwassenen om hen heen. En dat belooft het nu weer te wor­den. “Beren op de weg” is de titel van de voorstelling waarin wij dit jaar zullen worden meegenomen. We gaan het verhaal meemaken van de herdersjongen David.

Op zondag 29 oktober staan we in de Brugkerk stil bij 500 jaar reformatie. Dat doen we in de ochtenddienst. En ook ’s avonds met een muzikaal pro­gramma.

Op woensdagavond 1 november (19.30 uur) is er de dankdienst voor gewas en arbeid.

De dienst van zondag 5 november gaat een hele bijzondere Open-deur-dienst worden. Een dienst waarvan we hopen dat u (met één van de kaarten achterin het Kerkproeverij-programmaboekje) misschien wel iemand wilt uitnodigen van buiten om ook te komen. Een enthousiaste groep gemeenteleden is bezig de dienst voor te bereiden. Het thema van de dienst is: “Delen”. Wat dat gaat opleveren: u zult het mee­maken…

 

 

De Zevende Hemel

Nog een toelichting bij een aantal avondactiviteiten.

Op donderdag 5 oktober draaien we in de Ontmoetingskerk de Neder­landse musicalfilm “De Zevende Hemel”. Met bekende acteurs als Huub Stapel, Henriëtte van Tol en Thomas Acda. Een feel goodverhaal waarin toch enkele grote levens­thema’s aan de orde zijn: (moei­zame) familierelaties, omgaan met de naderende dood, afscheid nemen. Een hele bijzondere scène is die waarin de geloofs­ervaring van de zieke moeder van de familie wordt verbeeld. De film begint om 20.00 uur en ter bestrij­ding van de onkosten vragen we een eigen bijdrage van 5 euro. Op don­derdag 12 oktober is er voor wie dat wil (u kunt er dus ook voor kiezen om alleen naar de film te gaan) een nagesprek over de thema’s uit de film.

 

Samen Bijbellezen

Ook in oktober bent u weer welkom bij een avond samen uit de Bijbel lezen en nadenken over de betekenis van die oude woorden voor nu. Op dinsdag 10 oktober praten we o.l.v. pastor Henriëtta van Gosliga in Honswyc over Handelingen 4,31-5,11.

 

Agapèviering

Agapè is een Grieks woord voor een bijzondere vorm van liefde: liefde die niet aan zichzelf denkt maar alles wegschenkt, liefde als de liefde van Christus.

Toen de zondag ook voor de eerste christenen nog een werkdag was, kwamen zij op zondagavond bijeen om die liefde te vieren. Dat deden ze met een maaltijd waarvoor iedereen van huis wat meenam: de rijken veel, de armen weinig. Maar al dat eten deelden zij met elkaar zodat ieder­een hetzelfde kreeg. Maar ook lazen ze aan tafel uit het evangelie en spraken daarover met elkaar. Ze baden en zongen samen. En tijdens een speciaal moment werd het brood gebroken en rondgedeeld. Werd een beker met wijn doorge­geven. Werd gezegd: “Zo heeft Christus zijn lichaam en bloed voor ons gegeven.”

Uit de agapèvieringen van de eerste christenen zijn onze kerkdiensten ontstaan. Eigenlijk doen we nog het­zelfde als zij, behalve dat we in de kerk ook met elkaar eten. Maar op zondagavond 22 oktober om 18.00 uur willen we in de koorzaal van de Brugkerk de liefde van Christus vieren zoals zijn leerlingen dat deden. We gaan lezen uit de Bijbel, bidden en zingen (begeleid door Marc Koning) en gedenken met brood en wijn de liefde van de Heer. Maar we gaan ook samen eten: we delen het eten dat iedereen zelf van huis meeneemt. Van harte uitgenodigd bij deze bijzondere dienst. En wilt u dus wat te eten meenemen: voldoende voor één persoon?

 

Als delen niet meer lukt

Op dinsdag 24 oktober is er een gespreksavond voor wie een relatiebreuk heeft meegemaakt. Dat gaat met veel emoties gepaard: pijn, teleurstelling, schuldgevoel of woe­de. En dan is er nog de buitenwereld die partij kiest of vindt dat jij er zelf debet aan bent dat het niet is gelukt. En hoe verhoudt uit elkaar gaan zich tot de bijbelse opdracht om trouw te zijn? Misschien heeft u de behoefte om met lotgenoten te spreken over wat u heeft meegemaakt. Het ge­sprek op 24 oktober wordt geleid door Dhr. Windhorst, Mevr. Koers en dominee Willem Biesheuvel. Als u mee wilt praten kunt u zich opgeven via kerkproeverij@pknkoudekerk.nl.

 

Muziek rond de reformatie

Op de zondag dat we stilstaan bij 500 jaar reformatie (29 oktober) is er om 19.00 uur een bijzondere vooral muzikale bijeenkomst in de Brugkerk. Maarten Luther was ook een begaafd musicus. En we zullen op deze avond ontdekken hoe hij vanuit de (gregoriaanse) kerkmuziek een nieuwe “lutherse” muziekstijl ontwikkelde. Aan deze oecume­nische avond werken mee: het gregoriaanse koor “Pax et Bonum” en het “Bernarduskoor”. Organist Lennard Esveld begeleidt de samenzang. Pastoor Ruud Visser uit Alphen, zeer deskundig op het gebied van katholieke èn protes­tantse kerkmuziek, zal uitleg geven bij wat wij horen. Auke Roeleveld en dominee Willem Biesheuvel lezen enkele citaten van Luther voor.

 

Tot slot

Zoals u ziet is er ook de komende tijd genoeg te doen in en rond onze kerken. Wij hopen u te ontmoeten. En wij wensen u “pax et bonum” toe: vrede en alle goeds!

 

pastor Henriëtta van Gosliga en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 2 oktober 2017