Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – april 2019

Berichten van het pastoresteam – april 2019

Geplaatst in: Nieuws

Het mooiste seizoen…

Het voorjaar, met zijn steeds lichtere dagen en ontluikende groen en zin­gende vogels, is de meest hoopvolle tijd van het jaar. En ook voor de kerk is de Paastijd het mooiste seizoen. We vieren dan immers dat de kracht van Leven en Liefde, tastbaar gewor­den in Jezus, sterker is dan alle dode­lijke en agressieve machten die in deze wereld om zich heen grijpen. Wij hopen dat de kracht van Leven en Liefde in de Paastijd ook in en rondom onze kerken voelbaar zal zijn!

Op zon- en feestdagen…

  • De kerkdienst op Palmpasen 14 april begint direct met een verhaal voor de kinderen. Daardoor hebben de kinderen daarna alle tijd om in Honswyc Palmpaasstokken te maken.Tegen het einde van de Palm­pasenviering komen de kinderen in optocht en met hun stokken terug in de kerk. Op Palmpasen is er na de dienst ook nog een koffieconcert. Organist Jan van der Veer zal het orgel in de Ontmoetingskerk laten klinken als een theaterorgel. En Chris van der Ouw zal spelen op de piano.
  • Tijdens de vieringen in de Stille Week groeperen we ons dichtbij Jezus op zijn weg door het diepste donker naar het Licht. Op Witte Donderdag 18 april zijn we erbij als Jezus zijn Liefdesverbond met alle mensen bekrachtigt. En we krijgen ook zelf brood en wijn uitgereikt. Op Goede Vrijdag vie­ren we ook in Rhijndael de Maal­tijd van de Heer. In het uur dat we in de avond samen zijn in de Ontmoetingskerk zijn we getuige van het lijden en sterven van Jezus. En toch blijven we geloven dat al het duister van de wereld het Licht van Gods liefde niet kan stuiten. In de Paaswake op 20 april zal de nieuwe Paaskaars de kerk worden binnengedragen. En we gedenken ook onze doop: als moment waarop we door en met Christus op de weg naar het nieuwe Leven zijn gezet! Het orgel wordt tijdens de Stille Weekvieringen bespeeld door Mees Biesma. Op Witte Donder­dag speelt Jan van Keulen daar­naast op de panfluit. En in de viering op Goede Vrijdag speelt musicus en componist Dingeman Coumou op gitaar, luit of teorbe (een grote luit) een aantal stuk­ken voor ons.
  • Pasen is het feest van het Nieuwe Leven. We vieren de opstanding en doorgaande liefde van Chris­tus. In de vroege kerk werden op het Paasfeest ook alle nieuwe leerlingen van Jezus gedoopt. Daarom is het mooi dat op eerste Paasdag in de Ontmoetingskerk ook de doop bediend mag wor­den. Féline Hanna, dochter van Gert Labots en Iris van Rijn, zal het “watermerk van Gods liefde” mogen ontvangen. Het thema van de Paasviering is: “Nieuw Leven”. Chris van der Ouw speelt op het orgel en Bart Schinkel op de trompet. Daarnaast zullen ook weer enkele voorzangers aan de dienst meewerken.
  • Op zondag 12 mei is het moederdag. Misschien krijgen sommige moeders ontbijt op bed. Maar het kan dit jaar ook anders: in Onder Dak begint om 9.00 uur een ontbijt, niet alleen voor moe­ders maar voor iedereen. Wel graag even opgeven als jij of u mee wilt eten (via TREF@pknkoudekerk.nl). Na het ontbijt is er in de Brugkerk een gezinsdienst.

 

…en door de week

  • Zin om een keer niet te koken en in een beetje gezelligheid? Op dinsdag 23 april kunt u vanaf 11.30 uur weer in Honswyc terecht voor lekkere soep en goed gezelschap! Wel graag voor­af opgeven.
  • Ons gemeentelid Henk Groen heeft een boek geschreven! In dat boek doet hij voor zijn naas­ten en voor iedereen verslag van zijn weg in het geloof. Henk stapt in zijn integere en heldere verhaal ook over de grenzen van het christelijk geloof heen. Hij gaat in gesprek niet alleen met Jezus, maar ook met de Boeddha en de profeet Mohammed. De titel van het boek van Henk Groen is: “Alles verandert, behalve…” Op woensdag 8 mei om 20.00 uur vertelt Henk in Honswyc over zijn weg. Daarna volgt “een goed gesprek” met hem en met elkaar over de stichters van drie wereld­godsdiensten. Van harte welkom om mee te praten!
  • Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 21 mei (om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk) zal er een belangrijke gemeentevergade­ring zijn over de toekomst van onze gemeente.

 

Wij wensen u een lichte en hoopvolle Paastijd toe!

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 10 april 2019