Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – augustus/september 2018

Berichten van het pastoresteam – augustus/september 2018

Geplaatst in: Nieuws

Nieuw seizoen

Na een zomer met veel zon, dagen van tot rust komen en extra tijd voor goede ontmoetingen gaat een nieuw kerkelijk seizoen van start. Wij hopen op inspirerende vieringen en activiteiten. En vooral op veel goede gesprekken. Het seizoensthema is immers: “Een goed gesprek”.

 

Geen programmaboekje, wel een flyer en een kalender

Vorig jaar kreeg u aan het begin van het seizoen een prachtig program­maboekje dat al onze kerkdiensten en activiteiten aankondigde. Nu krijgt u zo’n boekje niet… Maar u krijgt wel iets anders. Driemaal, de eerste keer kort voor de startzondag, zal er in onze dorpen huis aan huis een flyer verspreid worden met daarin die activiteiten die voor een breed publiek toegan­kelijk zijn. Op deze wijze hopen we ook mensen van buiten onze ge­meenschap te interesseren voor de boodschap die ons hart sneller doet kloppen.

Daarnaast zal er, ook drie keer, in de maandbrief een kalender worden opgenomen waarop alle activiteiten voor de komende 4 maanden staan vermeld. De eerste van die kalenders vindt u al in het midden van deze maandbrief. U kunt de kalender be­waren en in uw eigen agenda plakken. In alle maandbrieven zullen wij in de “berichten van het pastoresteam” een nadere toelichting geven bij een aantal activiteiten die wij zelf mee organiseren.

 

Op zondag…

 • Op zondag 26 augustus vieren wij de Maaltijd van onze Heer. U bent ’s ochtends welkom in de Brugkerk en in de middag om 15.00 uur in Rhijndael.
 • En ook zeer welkom bent u natuurlijk op zondag 2 september als we in de Brugkerk onze startzondag In de kerk­dienst zullen we het thema “Een goed gesprek” introduceren. Het koor Caritas uit Aalsmeer zal optreden. En na de dienst is er alle ruimte om elkaar (goed?) te spreken. Dat kan onder de koffie maar ook tijdens de Amerikaanse lunch. Dat is een lunch waarvoor u zelf allemaal iets te eten moet meenemen, maar opeet wat door een ander is meegebracht.
 • Op zondag 16 september zal in de Bernarduskerk de jaarlijkse oecu­menische vredesviering plaats­vinden.
 • Op zondag 23 september komt aan de ambtsperiode van twee kerkenraadsleden een eind. De kerkenraad neemt afscheid van ouderling-kerkrentmeester  Ber en van ouderling Albert. Hoewel van Albert niet helemaal: hij zal zich als ouderling met bijzondere opdracht blijven inzetten voor de avondmaals­vieringen in Rhijndael. Wij zijn verheugd dat drie gemeente­leden opnieuw een taak in de kerkenraad op zich willen nemen. Simone zal bevestigd worden als ouderling, Jacques zal terugkeren als ouderling-kerkrentmeester en Helma treedt aan als diaken.
 • Op zondag 30 september be­speelt de bekende Alphense organist Simon Stelling het orgel van de Brugkerk. Na de dienst geeft hij een concert op het orgel.
 • Een ook op zondag 30 september is er Kliederkerk. Jonge kinderen en hun ouders zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom in Onder Dak. Deze keer zullen we niet gaan kliederen maar spelletjes doen. Niet om zelf te winnen, maar om ervoor te zorgen dat juist de ander wint. Het thema is dan ook: “De eersten zullen de laatsten zijn”. We kijken uit naar jullie komst!

 

…en door de week

In het voorbije seizoen hebben we wel erg veel activiteiten en bijzon­dere diensten georganiseerd. Voor zowel deelnemers als organisatoren was het soms iets teveel. Vandaar dat we besloten hebben om voor dit seizoen met een wat evenwichtiger programma te komen. Hoewel het al met al ook nog best veel is…

 • Op Open Monumentendag 8 sep­tember zullen onze beide kerken geopend zijn.
 • We gaan dit seizoen ook weer “Samen Bijbellezen”. Op verzoek van de deelnemers van voor de zomer lezen we in dit seizoen enkele kortere bijbelboeken hele­maal uit. We beginnen met het mooie verhaal van Ruth. Op dins­dag 11 september bespreken we o.l.v. dominee Willem het hoofd­stuk Ruth 1. Ook nieuwe deelne­mers zijn om 20.00 uur zeer welkom in Onder Dak!
 • Een aantal malen zal er in het nieuwe seizoen de mogelijkheid zijn om o.l.v. dominee Willem te mediteren op een bijbeltekst. Mediteren is een andere manier van met geloof of de kern van het leven bezig zijn dan erover praten of dan bidden. Mediteren is stil worden, een woord diep tot je laten doordringen, voelen wat het met je doet, je erdoor laten meenemen. Het doel van christe­lijke mediatie is om je dicht bij je kern en dicht bij God te brengen. Op woensdag 12 september doen we dit in de koorzaal van de Brugkerk. We beginnen om 20.00 uur. Let wel: in stilte! We zijn dan een klein uur bezig en praten vervolgens nog een half uurtje na. U kunt u aanmelden viakerkproeverij@pknkoudekerk.nl of telefonisch bij dominee Willem, tel. 3614650.
 • Een nieuwe activiteit op dinsdag 25 september: “Soep & praatje” (18.00 uur Honswyc). En ook die avond draait in Honswyc de film “Lion”.
 • Dit seizoen gaat een activiteit uit 2012 in de herhaling:“Van kaft tot kaft”. Dat is een project waarbij u wordt uitgedaagd om in het bestek van één kalenderjaar de hele Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde te lezen. Om de twee weken worden de lees­ervaringen uitgewisseld o.l.v. pastor Lâm, pastor Henriëtta en dominee Willem. Startavond op maandag 1 oktober om 20.00 uur in Honswyc.
 • Op woensdag 4 oktober (om 20.00 uur) en donderdag 5 okto­ber (om 14.30 uur) is er de moge­lijkheid om deel te nemen aan een goed gesprek over het thema eenzaamheid. U mag zelf kiezen welk van deze twee tijd­stippen voor u het beste uitkomt. Beide keren bent u welkom in Onder Dak. De gespreksleiders zijn Henriëtta van Gosliga en Annelies Langhout.

 

Hartelijke groet

Wij hebben zin in het nieuwe seizoen. U ook hopen wij. Vrede en alle goeds voor u allemaal!

 

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst 26 augustus 2018