Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam februari – maart 2018

Berichten van het pastoresteam februari – maart 2018

Geplaatst in: Nieuws

Op weg naar Pasen

De tijd voor Pasen is voor velen een tijd van genoeg hebben van de winterkou en -duisternis. Een tijd van verlangen naar de eerste dag waarop de zon zijn warmte weer echt laat voelen en met zijn vrolijke licht kleur geeft aan het leven.

In de kerk lezen we in dit seizoen verhalen van de Mensenzoon die zijn weg gaat in een wereld vol kou en duisternis. Maar zijn vertrouwen dat de zon van Gods liefde de hele aarde nog zal verwarmen is onverwoest­baar. En als wij Hem volgen komt het licht van Pasen ook ons tegemoet!

 

Bij de kerkdiensten

  • Tijdens de “gewone” kerkdiens­ten op weg naar Pasen lezen we verhalen uit de evangeliën naar Marcus of Johannes. Verhalen over de weg die Jezus ging met God en met de mensen. In de kindernevendienst werken de kinderen met het project “Ik zorg voor jou”. Ze leren dat God zorgt voor zijn mensenkinderen en hen roept om ook te zorgen voor elkaar.
  • De viering op zondag 4 maart is weer een Open Deurdienst. Het thema is “Doorvertellen”. De kerk leeft met en uit de verhalen van de Bijbel. Maar het blijkt steeds lastiger om die verhalen te laten landen in het leven van mensen van nu. Hoe kunnen wij ze op zo’n manier doorvertellen dat mensen er ook in 2018 nog of weer door geraakt worden? In de Open Deurdienst lezen we een passage uit Israëls Paasverhaal: Exodus 13:5-10. Daar worden de Israëlieten opgeroepen om het verhaal van hun bevrijding door te vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen. Twee bijzonderhe­den in deze dienst. De Noordwijk­se gospelband Bright zal optre­den. En daarnaast is er tijdens de dienst een pauze. Tijdens die pau­ze (en dus niet na de dienst) is er koffie en thee, maar ook de mo­gelijkheid om in Honswyc een aantal bijzondere hoeken te be­zoeken waarin iets gebeurt met of rondom de Bijbel. Kom alle­maal! En neem buren of vrienden of kleinkinderen mee. Het doel van de Open Deurdiensten is im­mers dat iedereen zich er welkom voelt.
  • Op twee donderdagen in de Veertigdagentijd is er een een­voudige oecumenische vesper in de kapel van Het Anker. Tijdens deze vespervieringen lezen we over de vrouwen die Jezus volgen en dienen en ook bij Hem zijn in zijn laatste uur. Op donderdag 22 februari staan we stil bij het verhaal van Maria uit Magdala. Op 8 maart richten we de aandacht op moeder Maria. De vespers beginnen om 19.00 uur.
  • Op woensdag 14 maart om 19.30 uur tijdens de Bidstond vragen we Gods zegen voor het werk van onze handen op het veld, in bedrijven en instellingen. Vanuit de landelijke kerk wordt aandacht gevraagd voor wat heet de “flexibilisering van het werk”. Werkende mensen krijgen steeds minder vaak een vast contract en worden ook geacht steeds flexi­beler te zijn. Wat doet dat met een mens? We lezen tijdens de bidstond uit Johannes 15:1-8 over de blijvende waarde van Gods liefde.
  • Op Palmzondag 25 maart wordt in de Brugkerk de jaarlijkse scho­lendienst gehouden in samen­werking met CBS De Rank.

 

Verdieping en gesprek

Ook voor de komende weken staan er weer een aantal activiteiten op het programma:

  • Op woensdag 28 februari is er een oecumenische sobere maal­tijd in Honswyc.
  • Graag bevelen wij ook een regionale activiteit van harte bij u aan. Op maandag 12 maart hou­den terrorisme-expert Beatrice de Graaf en burgemeester Lies­beth Spies een lezing over ‘verlangen naar veiligheid in een tijd van radicalisering. De Graaf verdiept zich bijna dagelijks in thema’s zoals kwaad en veilig­heid. Wat velen niet van haar weten is dat ze ook vanuit haar christelijke geloofsovertuiging dieper heeft nagedacht over vei­ligheid. Daarnaast zal burgemees­ter Spies haar visie uit de doeken doen. Is er sprake van radicali­sering en veiligheidsrisico’s in en rondom Alphen aan den Rijn? Hoe ziet de verantwoordelijkheid van de overheid er op dit punt uit? De avond vindt plaats in de Adventskerk, Julianastraat 69, te Alphen aan den Rijn van 20.00 tot 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom! De Protestantse Kerken in en rondom Alphen organiseren deze avond, als bijdrage aan het hedendaagse debat over veilig­heid. Naast de lezingen zal er een moment van muzikale verstilling zijn én gelegenheid om vragen te stellen.
  • Op dinsdag en donderdag 13 en 15 maart zijn de ouderen uit onze gemeente van harte welkom voor een gezellig middag in Honswyc. Aanvang: 14.00 uur. Bas Visser zal iets vertellen over de bakkerij vroeger en nu…
  • Op donderdag 15 maart wordt er een film vertoond in de Ontmoe­tingskerk. De film “Invictus”: het verhaal van Nelson Mandela die na het verdwijnen van apartheid in Zuid-Afrika als president zijn verdeelde land probeert te ver­enigen. Als gastheer van de We­reldbeker Rugby probeert Man­dela de hele natie achter het nationale team te krijgen. Hoofd­rolspelers in de film zijn Morgan Freeman en Matt Damon. De film wordt gedraaid om 20.00 uur. Entree: 5 euro. Op donderdag 22 maart is er de mogelijkheid om samen over de film na te praten.

 

Vakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie (24 februari t/m 3 maart) heeft pastor Henriëtta vakantie. Indien nodig kan er een pastoraal beroep worden gedaan op dominee Willem.

 

Hartelijke groet

Dat u tijdens de Veertig Dagen ge­dragen mag worden door de hoop van Pasen!

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 27 februari 2018