Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – januari/februari 2022

Berichten van het pastoresteam – januari/februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Goede wensen

Graag willen wij iedereen bedanken die ons een goede wens voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar toe­zond. Wij wensen u allen voor 2022 toe dat geloof u sterk zal maken, dat hoop uw leven lichter zal maken en dat liefde u zal omringen!

 

Terugblik op het Kerstfeest

Dat was weer even slikken: een lege kerk tijdens de Kerstvieringen. Het betekende ook dat er een streep ging door heel veel al gemaakte plannen voor de Kerst. Op korte ter­mijn moesten er andere scenario’s bedacht worden. Wij danken alle vrijwilligers, die zich hebben ingezet om onder de gegeven omstandig­heden van de Kerstdiensten toch iets feestelijks te maken, voor hun flexi­biliteit en creativiteit!

 

Living apart together

Op z’n minst tot half januari zullen we als kerkleden weer genoegen moeten nemen met een soort LAT-relatie met elkaar: wel samen op hetzelfde moment bij dezelfde kerk­dienst betrokken en tegelijk ieder voor zich achter een eigen appa­raat… Tijdens de lockdown kunt u alleen online meedoen met de kerk­diensten. Andere activiteiten en ver­gaderingen gaan niet door of vinden ook online plaats.

Ondanks de nieuwe noodzakelijke maatregelen geven we de moed niet op. We proberen onder de gegeven omstandigheden werk te blijven ma­ken van het evangelie. En we leven mee met wie door de nieuwe lock­down in emotionele of economische problemen terechtkomen.

 

Kerkdiensten in de komende weken

Voor zondag 9 januari staat al vast dat u de kerkdienst alleen online kunt volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Houd daarna de berichtgeving via website en afkondigingen voor de kerkdiensten in de gaten. Zodra we weer bezoekers tijdens de vieringen mogen ontvangen laten wij het u weten…

Hieronder noemen wij de kerk­diensten met een wat bijzonder accent:

  • Op zondag 9 januari nodigen wij u uit om thuis de Maaltijd van de Heer mee te vieren. Het blijft een beetje onwennig voelen om thuis een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. En toch ma­ken deze tekenen ons, ook op af­stand, één in de liefde van Christus.
  • Helaas op 9 januari ook geen mid­dagviering voor wie het lopende avondmaal in de ochtend niet kunnen meevieren. Volgende keer beter…
  • Op zondag 16 januari begint de week van gebed voor de eenheid van alle christenen. In onze dorpen is het een traditie om op die zon­dag als katholieken en protestan­ten samen te komen onder één kerkdak. Of dat samenkomen er dit jaar in zit is zeer onzeker. Maar hoe dan ook zult u de oecumenische gebedsviering thuis kunnen volgen. Elk jaar kiezen christenen ergens op aarde het thema uit voor de viering. Voor 2022 hebben christe­nen uit het Midden-Oosten geko­zen voor het thema “Licht in het duister”. We lezen daarbij o.a. over de wijzen die uit het oosten komen om de Koning van de Joden te vin­den (Matteüs 2:1-12). Maar horen we dat verhaal niet korter na het Kerstfeest te lezen? Volgens de ka­lender van de westerse kerk wel. Maar in het Midden-Oosten wordt Kerst op 6 januari gevierd. En daar­om gaan ook de wijzen daar wat later op zoek naar het Licht…
  • Zondag 6 februari is de zondag van het Werelddiaconaat. Een goed moment om wat uitgebreider aan­dacht te besteden aan één van de hulpverleningsprojecten van Kerk in Actie in een armer gebied. Dit jaar richten wij de blik op het Afri­kaanse land Oeganda. De klimaat­opwarming veroorzaakt daar een dubbel probleem. Veel vaker is er grote droogte in Oeganda. Maar soms is er juist extreme regenval met overstromingen als gevolg.

Kerk in Actie helpt Oegandese boe­ren om beter voorbereid te zijn op deze omstandigheden.

 

Activiteiten door de week

Voor de komende weken staan vooralsnog bijna geen doordeweek­se activiteiten ingepland. We wach­ten even af tot we weer los mogen. Ook in dit geval geldt: let op nadere berichten vanaf het moment dat de overheid weer versoepelingen aan­kondigt.

  • Een activiteit die wel doorgang vindt, waar nodig online: de bijeen­komst van de groep Kerk-in-Bewe­ging op maandag 17 januari om 20.00 uur. Het onderwerp deze keer: “Bidden én werken” (p.141-162 uit het boek Tweecomponen­tenkerk van Arjan Zantingh). Wie wil meepraten: meldt u aan bij dominee Willem.
  • Wat ook doorgaat: de openstelling van één van onze kerkgebouwen op alle woensdagen tussen 10.30 en 11.30 uur. U kunt er even stil zijn, een kaarsje aansteken of een praatje maken met de aanwezige vrijwilliger of pastor. De Brugkerk staat voor u open op 12 en 26 januari en 9 februari. Op 19 januari en 2 februari wordt u ontvangen in de Ontmoetingskerk.

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allen!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel