Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – juni/juli 2020

Berichten van het pastoresteam – juni/juli 2020

Geplaatst in: Nieuws

Als u dit leest zijn er, na bijna drie maanden op de zondagen geen diensten die werkelijk in één van onze kerkgebouwen zijn gehouden, weer twee zondagse vieringen met (een klein) publiek geweest. Daar zijn wij dankbaar voor. Wij hebben het wel erg gemist om op zondag mensen voor ons en om ons heen te zien in de kerk. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat velen van u voor­lopig nog steeds niet naar de kerk kunnen of durven komen. Dat is pijn­lijk. Maar wij hopen dat er na deze eerste stap spoedig nieuwe stappen mogen volgen op de weg terug naar een “normaal” kerkelijk leven.

Of moeten we juist niet terug naar hoe het was? Een verrassing die de coronacrisis met zich meebracht is dat er, vooral in het begin, meer mensen naar onze digitale vieringen luisterden dan er daarvoor op zon­dag in de kerk kwamen. Betekent dit dat we ook na de crisis de digitale weg moeten blijven bewandelen? Iets om over na te denken. Als u hier ideeën over heeft horen wij ze graag!

Op zondag
Op zondag kunnen er dus weer mensen naar de kerk komen. In de maand juni maximaal 30 personen. Vanaf de maand juli, mits de corona­maatregelen niet alsnog aange­scherpt worden, 60 à 70 personen. Meer mensen kunnen op 1,5 meter afstand van elkaar niet in beide kerk­gebouwen. Wie op zondag naar de kerk wil moet zich aanmelden bij scriba Rien van Zanten. Het adres vindt u achter in deze maandbrief.

Wie de diensten niet kan meemaken kan nog steeds thuis meeluisteren via www.kerkomroep.nl. En als het goed is kunt u, als deze maandbrief uitkomt, inmiddels ook meekijken! Maar dat moet via een andere website: www.kerkdienstgemist.nl. En voor de liturgie van de dienst moet u nog weer ergens anders op het web zijn: onze eigen site www.pknkoudekerk.nl.

We hopen natuurlijk dat er ook weer kinderen naar de kerk zullen komen. Maar in de zomermaanden zal er alleen kindernevendienst en ook oppas zijn op de laatste zondag van de maand.

De laatste twee “proefdiensten” in de maand juni worden gehouden in de Brugkerk. Daarna zijn alle diens­ten in juli en augustus in de Ontmoe­tingskerk. Omdat de kachel van de Ontmoetingskerk hete lucht maar daarmee ook virusdeeltjes rond­blaast, mag deze voorlopig niet aan. Daarom zullen alle diensten vanaf 1 september en waarschijnlijk tot ver in het voorjaar van 2021 in de Brugkerk worden gehouden.

Enkele bijzonderheden over de komende kerkdiensten:

 • Op zondag 28 juni is Henriëtta van Gosliga even terug van weg geweest. Vreemd voor haar om maar enkele kerkgangers voor zich te zien. Maar via kerkdienst­gemist.nl kunt u haar, als het goed is, dus wel zien!
 • Op zondag 5 juli komen we voor het eerst weer met een wat gro­tere groep samen. Daarom ma­ken we deze dienst een beetje extra feestelijk. Tijdens deze dienst zal de nieuwe Paaskaars de Ontmoetingskerk worden bin­nengedragen. Dat gebeurt nor­maal gesproken tijdens de Paas­wake. Maar die ging dit jaar wel digitaal door maar niet in de kerk.
 • Op de vakantiezondagen 19 juli, 26 juli en 2 augustus zijn er gast­voorgangers: dominee Korf uit Den Haag, dominee Wout van der Lugt kent u allemaal, en dominee Hulzebosch uit Alphen kent u ook.
 • Op zondag 16 augustus zullen wij de Maaltijd van de Heer vieren. Dat zal in deze tijd anders gaan dan anders. Onze diakenen den­ken na over een manier waarop wij de Maaltijd veilig en tegelijk waardig kunnen vieren. Wij nodigen iedereen die niet in de kerk kan zijn uit om thuis brood en wijn klaar te zetten.

 

Kerk open op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur
Wij gaan ook in de zomer door met het openstellen van onze kerkge­bouwen op woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt binnenlopen om even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken, maar ook om aan ons te vragen om met en voor u te bidden. Op één van de woensdagen kunnen wij er niet zijn maar is er een goede vervangster.

Hieronder een roostertje voor de komende weken:

     • 24 juni: Ontmoetingskerk, pastor Laurien
     • 1 juli: Brugkerk, dominee Willem
     • 8 juli: Ontmoetingskerk, pastor Laurien
     • 15 juli: Brugkerk, pastor Laurien
     • 22 juli: Ontmoetingskerk,Agaath Koers
     • 29 juli: Brugkerk, dominee Willem
     • 5 augustus: Ontmoetingskerk, dominee Willem
     • 12 augustus: Brugkerk,dominee Willem
     • 19 augustus: Ontmoetingskerk: pastor Laurien

 

Videoboodschappen
In de maand juni zullen wij nog wekelijks een videoboodschap op de website van onze kerk www.pknkoudekerk.nl  plaatsen. Vanaf de maand juli gaan wij dat nog één keer per maand doen omstreeks de derde donderdag van iedere maand. We hopen dat tegen die tijd de camera in onze kerken goed werkt. Via die camera komen wij en onze gast­voorgangers dan al ruimschoots in beeld!

Meditatie
Op dinsdag 23 juni om 20.00 uur willen we gaan uitproberen of we ook weer met een kleine groep kunnen mediteren in de koorzaal van de Brugkerk. Wie dit uur van stilte en contact maken met je ziel wil meemaken kan zich opgeven bij dominee Willem.

Elkaar toch ontmoeten?
Een ouder gemeentelid gaf aan het gebrek aan contact in deze tijd steeds ondraaglijker te vinden. Zij vroeg of er toch niet mogelijkheden zijn voor kleinere groepjes (kerke­lijke) ouderen om elkaar ook in deze tijd te ontmoeten. Bijvoorbeeld met mooi weer in een grote tuin op 1,5 meter afstand. Willen mensen die hier ideeën over hebben of wie voelen voor een dergelijke kleinscha­lige ontmoeting zich melden bij dominee Willem?

Groet
Dat de komende zomer in een hectisch jaar voor u en voor velen werkelijk een tijd van rust mag zijn!

Een hartelijke groet van pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 14 juni 2020