Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – maart 2024

Berichten van het pastoresteam – maart 2024

Geplaatst in: Nieuws

Na een stevige griep zijn de kennismakingsgesprekken met gemeenteleden en pastor WIlna weer voortgezet. Heel bijzonder om u allen zo in kleine kringen te ontmoeten en meer en meer verhalen van de gemeente Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk en de kerkelijke gemeenschap te horen. Hoe en waarin u actief bent en bent geweest, zo trouw en veelzijdig. We gaan er nog even mee door. Welkom! Met dank aan Agaath voor het bijeenroepen van deze groepen.

En geniet u ook zo van de bloesem en bollen die bloeien? Als ‘nieuweling’ kijk ik mijn ogen uit als ik bijvoorbeeld over de Lagewaard en door het dorp fiets.

Kerkdiensten:

Palmzondag valt dit jaar al op 24 maart. Het thema van de dienst wordt: ‘De Koning van Armenhuizen’. Er is ook kindernevendienst en oppas. Natuurlijk gaan de kinderen Palmpaasstokken versieren en komen ze daarmee in optocht terug in de kerk. Neem dus de (klein)kinderen mee naar de kerk!

In de dagen voor Pasen zijn er drie vieringen die tezamen een doorlopende dienst zijn.

Op Witte Donderdag 28 maart is er om 19.30 uur een viering van Schrift en Tafel (lopende viering). We lezen o.a. het verhaal van de voetwassing van Jezus en zijn discipelen. Welke inspiratie vinden we voor vandaag in deze daad van Meer dan het gewone? We zullen ook de Maaltijd van de Heer met elkaar vieren.

Op Goede Vrijdag 29 maart is er om 15.00 uur een Viering van Schrift en Tafel in Onder Dak.

We lezen delen uit het lijdensverhaal waarin het thema ‘Zien en gezien worden’ naar voren komt. En we vieren de Maaltijd van de Heer met elkaar.

Op Goede Vrijdag 29 maart is er om 19.30 uur een viering van Woord en Gebed. We lezen het lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes. We doven kaarsen en ook de Paaskaars, het licht van Christus, na het horen over zijn sterven.

Na een doodstille zaterdag komen wij in de avond om 21.30 uur bijeen in de Paaswake op Stille Zaterdag 30 maart als mensen die niet willen aanvaarden dat de duisternis en de dood het laatste woord hebben. We lezen verhalen uit de Bijbel die na een lange nacht toch licht beloven.

Om dan opnieuw het Licht van Christus weer binnen te brengen in ons midden.

In deze viering is er ook het ritueel van de doopgedachtenis.

Dit is de nacht waarin wij belijden

dat alles wat mensen doen

uit geloof en in vertrouwen,

met hoop en met liefde,

niet vergeefs is gedaan.

Op Paasmorgen 31 maart komen we samen rond het Licht van Pasen, dat door de kinderen binnen gebracht zal worden. We zingen een kwartier voor aanvang, om 9.45 uur, als een soort van Paasjubel een aantal liederen. ”De Heer is waarlijk opgestaan, Zijn toekomst is begonnen”.

We horen het Opstandingsverhaal en psalm 139. Het thema van de dienst is: ‘Wij zullen kennen zoals we gekend zijn en er begint een nieuw leven’. Bij het moment met de kinderen zullen we een lied zingen en dat kunnen jullie alvast oefenen met het filmpje Het leven krijgt weer kleur: https://youtu.be/Z5RXCnhkjvw?si=Z5daQ2Z2LVl5DttP

Op 7 april zal ds. Korf voorgaan.

De dienst van zondag 14 april wordt een themadienst. In deze dienst speelt (letterlijk) de band Creative & Friends uit Leiderdorp een centrale rol. Eén van de bandleden is onze Jan Kroon. Fijn dat Creative & Friends weer in ons midden is met inspirerende songs en mooie muziek!

Op zondag 21 april om 17.30 uur houden we, onder het motto ‘Eet mee!’, in Onder Dak een Agapèmaaltijd. In de vorige maandbrief stond dit aangekondigd voor een eerdere avond, maar wegens praktische omstandigheden is dit uitgesteld: tot 21 april dus. Een Agapèviering lijkt op de samenkomsten van de vroege christenen. Op de zondagavonden (na het werk!) kwamen zij samen om te eten, te zingen en om over Christus te spreken en Hem te gedenken met brood en wijn. Voor de gezamenlijke maaltijd nam ieder van huis iets te eten mee. En zo gaan wij het op 21 april ook doen. Voor de coronatijd organiseerden wij ook al een paar keer een Agapèviering. Dat waren mooie momenten. Doet u in april ook mee? Graag aanmelden bij jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl.

Door de week

Op dinsdag 9 april om 20.00 uur bent u weer van harte welkom in Onder Dak bij Samen Bijbellezen. We lezen dan Lucas 24:13-35. Het is het verhaal van twee leerlingen van Jezus die op weg zijn uit Jeruzalem vandaan naar hun dorp Emmaüs. Onderweg voegt zich een vreemdeling bij hen.

Op zaterdag 13 april van 15.30 tot 18.00 uur is er in Onder Dak weer Kliederkerk voor alle kinderen tot en met 12 jaar. Er is een Bijbelverhaal en we zingen leuke liedjes. En natuurlijk gaan we ook met onze handen aan de slag: daarmee gaan we iets maken voor onze voeten. Wat dat is zie je op 13 april. En na het ‘kliederen’ heeft iedereen vast honger en gaan we gezellig samen lekkere dingen eten. Ouders zijn ook van harte welkom. Wel graag voor 8 april opgeven via tref@pknkoudekerk.nl.

Afscheid Ontmoetingskerk

Naast de activiteiten van o.a. een Open Huis in de Ontmoetingskerk zal er op zondag 2 juni een afscheidsdienst plaatsvinden. We zijn in gesprek over een orde van dienst waarin elementen uit de 100-jarige traditie van vieren een plaats kunnen krijgen. Bent u er bij? Geef de data ook door aan oud-gemeenteleden.

‘Vier Mee!

Op de avond voor Hemelvaartsdag woensdag 8 mei willen we dit samen met elkaar vieren. Na ‘Eet mee!’, ‘Zing mee!’ en ‘Kijk mee!’ nu ‘Vier mee!’. De inloop is vanaf 19.30 uur in Onder Dak. Een, naar wij hopen, gezellige avond met elkaar. Er zijn luchtige hapjes en drankjes. Met live muziek en een pubquiz ‘In de Wolken’. Iedereen is van harte welkom.

 

Wij wensen u een goede tijd op weg naar Pasen. Dat de hoop op het Licht in deze donkere dagen niet verloren gaat, maar nieuw Leven vindt!

Dominee Willem Biesheuvel en Pastor Wilna Wierenga

 

 

Geplaatst: 23 maart 2024