Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – mei 2018

Berichten van het pastoresteam – mei 2018

Geplaatst in: Nieuws

Finale

Vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag beleeft het ker­kelijk seizoen 2017-2018 zijn finale. Dan wordt het ‘Feest van de Geest’ gehouden. 16 kerken en 19 kunste­naars uit het Groene Hart laten sa­men zien wat zij in huis hebben. Vanuit het idee dat de scheppende Geest van God de bron is van alle bezieling en creativiteit. En ook in de Ontmoetingskerk zal kunstena­res Alyke Evers uit Gouda haar werk laten zien.

De kerk zal tijdens het Feest van de Geest zes middagen open zijn voor het publiek (daarover op bladzijde 12 meer). En in de kerkdiensten op Hemel­vaartsdag, ‘Wezenzondag’ 13 mei en op eerste Pinksterdag zal het werk van Evers een creatief licht werpen op de bijbelverhalen die wij gaan lezen.

Let op: de dienst op Hemelvaartsdag 10 mei begint om 9.00 uur. Het thema van de dienst is “In de wolken”. Jezus wordt in het evangelie van de Hemelvaartsdag immers opgenomen in een wolk. En wolken zijn er ook op één van de doeken van Alyke Evers…

Het thema van de dienst op zondag 13 mei is “Sporen van hoop”. We lezen uit Genesis 9 over de regen­boog als symbool van Gods verbon­denheid met deze wereld. Wat deze viering extra bijzonder zal maken is de medewerking van muziekgroep Creative & Friends uit Leiderdorp. Ons gemeentelid Jan Kroon, gitarist in de groep, heeft gevraagd om ook een keer in Koudekerk te mogen op­treden. Naast de gitaar zullen we dwarsfluit, viool, piano, basgitaar, percussie en natuurlijk zang horen.

Op Pinksterzondag 20 mei zullen we lezen over de Babylonische spraak­verwarring (Genesis 11,1-9) en de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2). Een gelegenheids­koor zal medewerking verlenen. Het belooft een inspirerende dienst te worden, ondersteund door de mooie schilderijen van Alyke Evers en liede­ren vol Geestdrift, uitgekozen door de voorbereidingscommissie Open­deurdiensten.

Om te voorkomen dat u niet meer weet waar u naar moet kijken (de voorganger, de kunstwerken of het beeldscherm) zal tussen Hemel­vaartsdag en Pinksteren de beamer niet worden gebruikt. Voor de drie kerkdiensten wordt één liturgie­boekje gemaakt.

 

Een goed gesprek

Met het Feest van de Geest sluiten wij een vol seizoen af: met veel doordeweekse activiteiten en bijzon­dere diensten. Soms teveel activi­teiten en bijzondere diensten. Toch willen we ook in het nieuwe seizoen 2018-2019 weer een (wat beschei­dener) programma neerzetten. Uit­gangspunt daarbij is een thema dat wordt aangereikt door de landelijke kerk: ‘Een goed gesprek’. Een thema dat uitnodigt om met elkaar maar ook met mensen van buiten de kerk te delen wat ons en hen bezielt.

Maar voor we een nieuw program­ma gaan uitwerken willen we ook graag uw mening horen over het voorbije seizoen en uw ideeën voor het nieuwe. Dat is één van de onder­werpen die aan bod zal zijn tijdens de gemeenteavond op 29 mei in Honswyc.

 

Op weg naar de zomer

Op zondag 27 mei vieren we de Maaltijd van de Heer. Vanwege de Leidse marathon (en de tijdelijke af­sluiting van de Dorpsstraat) begint de dienst al om 9.00 uur. ’s Middags is er dan ook een maaltijdviering in Rhijndael. Tijdens de kerkdiensten in de maand juni zullen uw eigen voorgangers volgens het oecumenische leesroos­ter lezen uit het boek Job.

 

Fietsen op Hemelvaartsdag

Tijdens het Feest van de Geest zal in veel meer kerken in de regio kunst te zien zijn. Ook bijvoorbeeld in de Oudshoornsekerk, de Goede Herder­kerk en de Lichtkring in Alphen. Er is een fietsroute beschikbaar waarmee u een ronde kunt maken van de Ontmoetingskerk naar deze drie kerken. U kunt die route individueel fietsen maar wij bieden u ook de mogelijkheid om op Hemelvaartsdag 10 mei in groepsverband te gaan. Vertrek om 13.00 uur vanaf de Ontmoetingskerk.

Wilt u met de groep mee? Geef u dan op via kerkproeverij@pknkoudekerk.nl

 

Samen Bijbellezen

O.l.v. pastor Henriëtta wordt op dinsdag 15 mei weer een Bijbeltekst bestudeerd. U bent om 20.00 in Honswyc van harte welkom om mee te praten. We lezen dan, voor­uitkijkend naar Pinksteren, Hande­lingen 2.

 

Hartelijke groet

Dat de Geest u zal verwarmen, inspireren, nieuwe energie zal geven!

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 6 mei 2018