Er wordt door het jaar heen een aantal “Bijzondere Diensten” gepland. Door corona is er geen planning op lange termijn.