Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – augustus 2022

Brief van de maand – augustus 2022

Geplaatst in: Nieuws

Zie de zon

Als je wil weten of het regent, kijk je dan… naar de lucht, of op je telefoon? Zeker in zomer-/vakantietijd worden de apps over de weersver-wachtingen veel geraadpleegd. Hoe laat gaat het regenen en hoeveel millimeter? Hoe warm wordt het en wat is de gevoelstemperatuur? Soms lijken we meer op buienradar te vertrouwen dan op onze eigen waarne-ming… Dan krijg je dit soort gesprek-jes: “Het regent niet volgens buienradar.” “Waarom worden we dan nat?” Het weer: één van de meest besproken onderwerpen. We hopen op niet te koud en niet te warm en een gezellig zonnetje.

Nou ja, een zonneTJE… De diameter van de zon is 1,39 miljoen kilometer. De zon heeft enorme kracht. De zon is de bron van alle warmte en energie op aarde. Zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk. Alles heeft op één of andere manier te maken met de zon: het klimaat, de seizoenen, voedselvoorziening, planten, dieren, mensen, economie, vrije tijd. De zon is de energiebron van ons bestaan.

Wat is een mens vergeleken bij de zon? Vanwege die grote natuurkracht van de zon was in veel culturen de zon een godheid. De zonne-god of de zonnegodin. Ook in culturen in het Midden-Oosten waren de mensen zonaanbidders. In die cultuur werd het scheppingsverhaal uit Genesis 1 op papier gezet. Een poëtische tekst, die midden in die cultuur van zonaanbidders een ander geluid laat horen. In dat scheppingsverhaal lezen we allereerst:

“God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.” (Genesis 1: 3)

Op dag één werd het licht. Toch was dat niet licht afkomstig van de zon. Er was volgens de tekst al licht voordat de zon werd gemaakt. Een paar dagen later gebeurde dit: “God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.” (Genesis 1: 14-16)

De zon, energiebron van al het leven, zonnegod, wordt hier door God geschapen. Niet eens als eerste, maar pas op dag vier. Dat was een revolutionaire gedachte. God als degene boven de zonnegod (en maangod). Het schijnt dat de zon over ongeveer miljard jaar uitgedoofd is. Tenminste, dat is een theorie. Dat duurt nog wel even. Toch krijg ik vaak een ongemakkelijk gevoel van dat soort uitspraken. Het idee dat er rampen boven ons hoofd hangen. De uitgedoofde zon zullen we voorlopig nog niet meemaken. Maar wat wel? En wat gaan de toekomstige generaties meemaken? Gelukkig is er op dit moment veel aandacht voor klimaatverandering. Maar zijn we er op tijd bij?

Gelukkig is er altijd nog het geloof. En mogen we hoe dan ook ons vertrouwen stellen op God die hemel en aarde en zon gemaakt heeft. Met liefde gemaakt, en die niet zal loslaten wat Hij begon.

Nog een bijbeltekst over de zon: “Er is niets nieuws onder de zon”, zei Prediker. Dus… geniet van het goede. Dat zei Prediker ook.

Zo wisselen tobberige gedachten zich af met momenten van genieten. Genieten van een kopje koffie drinken in de zon. Of van een mooie zomeravond. En je verwonderen over schepping en Schepper.

 

Zie ik de zon, de sterren en de maan,

wat een wonder dat ik mag bestaan,

Heer hoe heerlijk is Uw naam,

Heer hoe heerlijk is Uw naam.

 

Lied 8b

 

pastor Laurien Hoogerwerf

 

Geplaatst: 14 augustus 2022