Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand augustus – september 2017

Brief van de maand augustus – september 2017

Geplaatst in: Nieuws

Welkom in de kerk!

“Prikkellimonade!” Als kleine jongen belandde ik geregeld in de houdgreep van mijn negen jaar oudere broer. Er was maar één – vernederende – manier om daaruit te ontsnappen. Trots om prikkel­limonade vragen maakte zijn greep alleen nog strakker. Totdat ik het opgaf en “genade” fluisterde. “Wat? Ik hoor je niet,” zei mijn broer dan. Pas nadat ik luid om genade had gesmeekt herkreeg ik mijn vrijheid.

 

Op je plek gezet

Grote broers bouwen met vrolijke plagerij een band op met kleine broertjes. Maar wel met het gevolg dat het woord “genade” voor mij een negatieve betekenis kreeg. Ik leerde begrijpen dat het je dwingt om toe te geven dat je maar een slappeling bent. Wie om genade moet smeken is even flink op zijn plek gezet.

Helaas hebben ook sommige gelovigen die associatie bij het bijbelse woord genade. Zij horen erin dat zij in Gods ogen maar slappe­lingen zijn. Mensen waar Hij niets aan heeft. Dat ze toch genade krijgen onderstreept alleen maar hoe goed Hij is en hoe minder­waardig zij zelf zijn.


Geintje

Toch is dat allesbehalve wat genade in de Bijbel wil zeggen. In het He­breeuws en Grieks, de oorspron­kelijke bijbeltalen, is het woord ge­nade nauw verwant met het woord vreugde. Via Joodse Nederlanders kreeg het Hebreeuwse chain ook een plek in onze taal: verbasterd tot “gein”. In de Bijbel betekent genade allereerst: plezier. Een geintje of pleziertje is dus een klein “genaadje”.

Wat de Bijbel ons wil vertellen met het woord genade is dat de Schepper eindeloos veel plezier heeft in het leven van al zijn kinderen. Er is geen sprake van dat Hij ons als minderwaardig zou be­schouwen. Ons leven is vanaf het prilste begin kostbaar in zijn ogen!

 

Speelruimte

Overigens zijn mensen soms wel slappelingen. Of erger dan dat. In bijbeltaal: zondaren.

Maar het woord genade zegt dat onze donkere kant niets afdoet van onze waarde voor God. Ouders hou­den niet minder van hun kinderen omdat ze soms ondeugend zijn. Dat geldt volgens het evangelie ook voor God. Het maakt Hem ten diepste blij om te zien hoe zijn kinderen met vallen en opstaan de mensen worden die zij zijn mogen.

Genade creëert ruimte. Of nog meer ingevuld: speelruimte. Gods genade geeft ons de kans om spelenderwijs te ontdekken wie wij zijn mogen. Zijn wens is dat wij net zoveel plezier aan ons leven zullen beleven als Hij!

 

Welkom in de kerk

In onze kerkdiensten worden wij altijd twee keer begroet. Eerst na­mens de kerkenraad door de ouder­ling van dienst. En vervolgens na­mens God zelf. Voor die begroeting gebruiken wij woorden uit de Bijbel: “Genade en vrede voor u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus!“ (Romeinen 1,7). Soms ook zegt de voorganger: “Genade voor u!” En vult de gemeente aan: “En vrede voor alle mensen!”

Door die genadige groet weten we meteen waar we aan toe zijn. In de kerk krijgen wij voor Gods aangezicht alle ruimte om onszelf te zijn. Hier mogen we vrede vinden: met God, met elkaar, met onszelf!

 

Kerkproeverij

In het nieuwe seizoen doen wij als plaatselijke kerk mee met de landelijke campagne “Kerkproeverij”. Het doel is om nog meer dan nu naar buiten toe uit te stralen dat iedereen welkom is: in ons midden, bij God.

Maar dat roept tegelijk de vraag op: hoe kunnen wij dat uitstralen? De kerk heeft vandaag een niet al te best imago. Men vindt ons saai. Of ziet ons als een club van mensen die elkaar en iedereen de maat nemen.

Misschien ligt de sleutel om van dat imago af te komen in het woord genade. Verstaan als: plezier. Als wij nog meer doordrongen raken van Gods vreugde om ons bestaan zullen we dat plezier ook meer uitstralen. Dan zijn wij nog meer gemotiveerd om onze kerken echt in te richten als speelruimtes van zijn liefde.

 

Geprikkeld worden

Samen met de Maandbrief ontvangt u een programmaboekje voor het komende seizoen. Vol met activiteiten die ons uitnodigen om op serieuze en speelse manieren te herontdekken waar het in het evangelie om gaat. En we hopen dat sommige van die activiteiten zo uitnodigend zullen zijn dat ook mensen van buiten eens willen komen proeven van wat wij met elkaar doen.

Hoe onze kerk voor buitenstaanders zal smaken? Wat ik hoop is dat ze prikkellimonade zullen proeven. Een smaak die herinnert aan kinderfeestjes van vroeger. Een smaak die herinnert aan Gods plezier in alle leven. Een prikkelende smaak die uitnodigt om verder te spelen, spelenderwijs Gods toekomst tegemoet te gaan!

 

Dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 22 augustus 2017