Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – december 2019

Brief van de maand – december 2019

Geplaatst in: Nieuws

“In het begin was het Woord…

 Het Woord is mens geworden.” (Johannes 1:1 en 14)

 

De Kerstboodschap van evangelist Johannes is dat wij er niet alleen voor staan. Volgens Johannes is onze Schepper een God van het Woord. Of anders gezegd: een God van communicatie. Zijn hele wezen is er­op gericht om contact te maken met ons. Zijn doel is een voortdurende uitwisseling van zijn en onze dromen en creativiteit en liefde.

 

In het begin…

Niet toevallig zijn de eerste woorden van het evangelie naar Johannes ook de beginwoorden van de Bijbel. Vol­gens het scheppingsverhaal spreekt God allereerst tot ons door alle won­deren van het bestaan. Hij zegt ons dat wij met Hem in deze prachtige wereld mogen wonen.

Maar het punt is dat in de schepping ook donkere krachten werkzaam zijn. Zij overschreeuwen vaak de stem van God. Zij maken ons doof voor zijn uitnodigende liefde.

 

…was het Woord

Maar God spreekt ook tot ons door de Bijbel. Het Woord herinnert ons steeds aan Gods uitnodiging om met Hem samen te werken.

Toch staan sommige verhalen van de Bijbel wel erg ver van ons af. Andere van die oude teksten zijn zo onbe­grijpelijk dat ze ons eerder in ver­warring dan dichter bij God brengen.

 

Het Woord is mens geworden

Maar de Kerstboodschap van Johan­nes is dat God het gesprek met ons opnieuw heeft geopend. Hij spreekt nu in een taal die nog veel meer zegt dan alle dingen om ons heen en alle woorden van de Bijbel. Hij commu­niceert zijn liefde voor ons door een Mens van vlees en bloed.

Jezus leeft tussen de mensen en spreekt hun taal. Hij sterft als wij. Zijn boodschap is dat wij voor onze God zoveel betekenen dat Hij alles met ons wil delen.

Toch is deze Mensenzoon ook an­ders dan wij. Zijn geloof en hoop en liefde laten zich niet tot zwijgen brengen. Hij houdt de communicatie open tot in de dood toe. Zijn evan­gelie is ook dat niets God ervan weerhouden kan om weer het con­tact met ons te zoeken.

Volgens evangelist Johannes is Jezus het Woord van God bij uitstek. Uit zijn woorden, zijn daden en ook zijn dood aan een kruis spreekt duide­lijker dan ooit dat alles in God ver­binding wil maken met mensen.

 

Mens worden

Maar hoe kunnen wij weten dat dit echt waar is? Wij zullen dat pas weten als het Woord dieper door­dringt dan alleen tot onze oren.

Volgens Johannes is onze Schepper een God van communicatie. Maar pas als zijn Woord gaat communi­ceren in onszelf, als het door ons heen contact maakt met andere mensen, ervaren wij dit ook als een levende werkelijkheid.

Het Woord dat mens is geworden nodigt ons uit om ook zelf echte mensen te worden. En dat worden wij volgens de Bijbel als ook wij de communicatie met God en met el­kaar open houden. Door ook zelf ver­binding te maken beantwoorden wij aan het Woord dat verbinding pro­beert te maken met ons. Antwoord geven op Gods uitnodigende Woord als de diepste bedoeling van ons bestaan.

 

Woord dat antwoord vraagt

Lied 826 in het huidige Liedboek behoorde in het oude nog tot de categorie Kerstliederen. Het vat de boodschap van Johannes heel mooi samen:

O Christus, woord der eeuwigheid,

dat naar ons uitging in de tijd

en daad werd, mens van hoofd tot

voeten,

wij danken U, God die Gij zijt,

dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

 

Hoe hadden wij U ooit verstaan,

waart Gij niet tot ons uitgegaan,

o levenswoord van den beginne?

Spreek, woord van vlees en bloed,

ons aan,

o Christus, treed ons leven binnen.

 

Gij werd een mens, maar zonder eer,

die in de wereld geen verweer,

niets heerlijks had voor mensenogen.

Gij woord dat antwoord vraagt,

o Heer,

geef dat wij U herkennen mogen.

 

Ik wens u gezegende Kerstdagen toe. Dat ze u werkelijk in contact mogen brengen met uzelf, met anderen en met uw Schepper!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 8 december 2019