Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – December 2021

Brief van de maand – December 2021

Geplaatst in: Nieuws

Decemberstilte

 

Nadat ik ruim vier maanden met ver­lof ben geweest, schrijf ik in mijn eerste werkweek deze brief van de maand. Het was fijn om tijd te heb­ben gehad voor andere dingen. Om te focussen op de zorg voor de kin­deren en weer te wennen aan een baby in huis. Maar nu is het ook fijn en goed om weer te beginnen. En ik begin in een mooie tijd van het jaar: adventstijd. Tijd van wachten op het Kerstkind.

Verwachten of wachten. In de kerk­diensten wordt het wachten op kerst zichtbaar gemaakt met de advents­kaarsen. Elke week tot kerst wordt er aan het begin van de dienst een nieuwe kaars aangestoken. Mis­schien heb je thuis wel een advents­kalender of heeft u die vroeger ge­had. Elke dag een vakje openmaken met daarin een chocolaatje. Er be­staan trouwens ook koffie-advents­kalenders (elke dag een speciale soort koffie), huisdieren-advents­kalenders (elke dag een snoepje voor hond of kat) en lego-adventskalen­ders (elke dag een lego-onderdeel).

Eigenlijk kan je overal wel een ad­ventskalender van maken. De eerste adventskalender is wat eenvoudiger en komt uit 1839, gebruikt op een schooltje in Duitsland. Een wiel met negentien witte en vier rode kaar­sen. Elke dag werd een witte kaars aangestoken en op de zondagen een rode. Om de kinderen zichtbaar te maken hoelang ze nog moesten wachten op het kerstfeest.

Zo’n kalender maakt wachten wat makkelijker of leuker.

Toch is niet al het wachten leuk te maken. Het ligt eraan waarop je wacht. Je kan blij wachten op een feest en bang wachten op de uitslag van een onderzoek. Op dit moment wachten we onzeker en misschien ook wel angstig hoe het coronavirus zich verder ontwikkelen zal. Daar­naast kan wachten ook nuttig zijn. Het is een soort verplichte pauze die je neemt. Advent is van oudsher eigenlijk bedoeld als zo’n nuttige manier van wachten: de tijd nemen voor bezinning en inkeer. Een tijd van in rust voorbereiden op Jezus’ komst op aarde.

Waar bereiden we ons dan op voor? Op 25 en 26 december? Deels wel. We leven toe naar de kerstdagen waarin we horen over de geboorte van Jezus. Maar tegelijk is advent ook een toekomstverwachting. Ver­wachting van echte vrede op aarde, een nieuw begin, een tijd van God met ons, de komst van het koninkrijk van God. En hoe bereiden we ons daarop voor?

Door de bijbel heen zie je dat men­sen zich geregeld terugtrekken in de stilte, bijvoorbeeld wanneer ze zich voorbereiden of iets belangrijks gaan doen. We horen over mensen in de stilte van de woestijn, zoals Jacob en Mozes. En Jezus zelf ook, veertig da­gen voordat Hij met zijn werk begint brengt Hij daar door. Stilte en rust kan heilzaam zijn, in stilte ontstaat ruimte.

Tja, zoveel tijd hebben wij meestal niet, zelfs niet in tijden van maat­regelen… Het drukke gezinsleven/ school/ werk/ oppassen/ mantelzorg gaat voor veel mensen gelukkig door. Toch hoeven we ons ook niet per se veertig dagen terug te trek­ken. Misschien lukt het wel af en toe een moment deze weken, om te denken, te lezen, muziek te luisteren of even heerlijk naar buiten te gaan om te wandelen. Om in deze verwar­rende tijden toch de decemberstilte op te zoeken en ons, ondanks alles, te verwonderen over het kerstwon­der. Het Kind dat kwam als het Licht in een donkere wereld.

 

Een verwachtingsvolle adventstijd en Kerst toegewenst!

Pastor Laurien Hoogerwerf