Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – december 2022

Brief van de maand – december 2022

Geplaatst in: Nieuws

DNA

Van wie ben jij er één? Als je in een dorp geboren en getogen bent, is die vraag je vast wel eens gesteld. Je af­komst is een deel van je identiteit.

In het televisieprogramma “DNA on­bekend” worden mensen geholpen die op zoek zijn naar antwoorden op vragen over hun afkomst. Is je vader wel echt je vader? Is zij een halfzus of volledige zus van je? Sommige deelnemers leven jarenlang in de veronderstelling dat er niets aan de hand is in hun gezin, totdat er lang­zaam barstjes in die zekerheid ko­men. De twijfel laat hen niet meer los. Pas meer rust vinden ze wanneer ze weten waar hun DNA vandaan komt.

Deze adventstijd lezen we in de kerk onder andere uit het begin van het Matteüs evangelie. Dat gaat over de afkomst van Jezus. Matteüs begint niet met een pakkend verhaal over de kribbe, de herders en de ster, maar met de zakelijke woorden: “Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham”. En dan volgt er een lange reeks over wie wie verwekt heeft. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwek­te Juda, enzovoort, enzovoort. Dat gaat drie keer veertien (= 42) gene­raties zo door tot aan Jezus.

Wat is het doel van dit schijnbaar saaie geslachtsregister? Kunnen we het niet beter overslaan, om bij het ‘echte’ kerstverhaal te beginnen?

Matteüs vond die afkomst blijkbaar erg belangrijk. Je afkomst maakt deel uit van wie je bent. Dat was des te meer zo in de tijd van Jezus. In onze tijd kun je jezelf aanbevelen bij ande­ren door je ervaringen, prestaties en diploma’s. In die tijd telde veel meer je stamboom. De mensen van wie je afstamde, zeiden iets over wie je zelf zou kunnen zijn. En deze voorouders, met allemaal hun eigen soms com­plexe levensverhaal en ook hun min­der mooie karaktereigenschappen, lichtten dus soms al iets op van wie Jezus is.

Iets anders wat opvalt: een aantal keer wordt in het geslachtsregister de standaardcadans van een man die een zoon verwekte doorbroken. Dan wordt er een vrouw bij genoemd.

Vijf vrouwen staan er in het ge­slachtsregister: Tamar, Rachab, Bat­seba (zij wordt niet bij name ge­noemd, maar als ‘de vrouw van Uria’), Ruth en dan tenslotte nog Maria.

In het geheel van de bijbel worden veel meer mannen dan vrouwen bij name genoemd. Niet heel verras­send, aangezien de bijbel geschreven is in tijden dat man-vrouw verhou­dingen heel anders lagen dan nu. Vanuit dat perspectief is het zelfs vooruitstrevend te noemen dat er toch vrouwen zijn die een belang­rijke rol spelen. En dat ook zij al iets laten zien van wie Jezus is. In de ad­ventsweken zullen we in de kerk steeds stilstaan bij één van die vrou­wen. Ook in hen zien we soms al bepaalde eigenschappen van Jezus.

Wel bijzonder eigenlijk dat er in het Matteüs evangelie zoveel aandacht is voor de stamboom. En toch staat juist in dit evangelie dat Jozef biolo­gisch gezien niet de vader van Jezus is. Maria is zwanger van de heilige Geest. Een heel geslachtsregister, maar Jezus stamt technisch gezien niet eens van ze af. Hij heeft niet hun genen.

Ik las een tijdje geleden over de mi­crobioloog Marnix Medema. Hij be­studeert het leven op het kleinste niveau. Hij verwondert zich over Je­zus’ geboorte: dat God in Jezus ons DNA heeft aangenomen. Dat komt wel heel dichtbij.

Jezus maakt deel uit van die familie waarvan het geslachtsregister in Matteüs 1 staat. Maar toch niet he­lemaal, hoe zijn DNA vorm gekregen heeft, blijft een mysterie. En mis­schien maakt Hij juist op die manier deel uit van ons allemaal, mag Hij voor ons allemaal als naaste familie zijn…

Een mooie adventstijd toegewenst en een kerst waarbij we voelen dat God in Jezus ook zo dichtbij ons ge­komen is!

 

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

Geplaatst: 3 december 2022