Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – februari 2022

Brief van de maand – februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Summer Date

 

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is (Marcus 13:28).

 

Deze winter kijk ik meer dan ooit uit naar de zomer. In januari, nog in de lockdown, ontmoette ik een paar collega’s. De coronawinter maakte ons allemaal een beetje murw. Te­veel plannen gemaakt die uiteinde­lijk toch niet door gingen. Op dat moment nog lege kerken.

Wie is na bijna twee jaar niet coro­namoe? Mede daarom zijn de maat­regelen inmiddels versoepeld. Geluk­kig? Wat de gevolgen zijn moet nog blijken.

Het is wel zo dat het virus zich in de zomers van 2020 en 2021 redelijk koest hield. Dat geeft hoop voor de zomer van 2022.

Maar het duurt nog lang voor het zo­mer is. De takken van de vijgenboom in mijn tuin lopen meestal niet eer­der uit dan half mei. Teken, aldus Jezus, dat de zomer eraan komt.

 

Nee, Jezus is niet de Gerrit Hiemstra van de oudheid. Hij voorspelt niet een periode van beter weer. Zijn woorden gaan over het naderende Koninkrijk van de Mensenzoon. Vol­gens Jezus is Hij in aantocht. Jezus verzekert zijn leerlingen dat hun ge­neratie de komst van het Koninkrijk nog zal beleven.

Heeft Jezus zich vergist? Twintig eeu­wen later lijkt het overal op aarde nog steeds winter.

Maar volgens het evangelie is Jezus zelf de Mensenzoon in wie het Ko­ninkrijk dichtbij is gekomen. Hij is de uitlopende vijgenboom. Hij ontdooit koude harten en verkilde relaties met de gloed van zijn liefde.

Volgens het evangelie wordt het Ko­ninkrijk hier en nu ervaarbaar wan­neer wij doen als Jezus. Als wij ons in februari al gedragen als een vijgen­boom in mei. Als wij de zomergloed van Gods liefde toelaten in onze koude takken en uitlopen in warmte voor elkaar.

Hoe lang het nog duurt tot de zomer van het Koninkrijk definitief zal aan­breken kan ook Jezus niet voorspel­len. Maar Hij roept zijn leerlingen op om nu al te leven als mensen van die grote zomer.

Jezus gebruikt in Marcus 13:33 een woord dat in Nederlandse bijbels vaak wordt vertaald als “waakzaam zijn”. De eigenlijk betekenis is: even oplettend en zorgzaam bezig zijn als een boer of herder met zijn vee. Jezus wil dat wij zoveel warme aan­dacht hebben voor de kudde, voor elkaar dus, dat wij een gemeenschap vormen waarin je midden in de win­ter de ervaring hebt dat het toch zomer is.

 

Ik verlang in deze coronawinter naar de zomer. Maar volgens Meester Jezus is het niet de bedoeling dat wij klappertandend in een koud hoekje daarop gaan zitten wachten. Zijn be­doeling is dat wij net als Hij, als de uitlopende takken van een vijgen­boom, levende tekenen zullen zijn van de naderende zomer.

 

Waar ik het in deze winter weer warm van heb gekregen zijn de plan­nen van kerkenraad en jaarthema­groep voor de komende zomer. We hebben bedacht dat het goed is om ook in de zomer van 2022 een acti­viteitenprogramma te hebben. Dan zijn we, mocht er in de winter van 2022-2023 toch weer een lockdown komen, op z’n minst weer even samen fijn bezig geweest.

Dat zomerprogramma krijgt een wat luchtiger karakter dan de winterse binnenactiviteiten. We hopen dat de zomerzangavonden weer kunnen doorgaan. En we hebben ook een openluchtkerkdienst gepland.

Daarnaast willen we tijdens zeven zomerkerkdiensten de zeven werk­woorden uitwerken uit het bekende lied van Ramses Shaffy: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.” Eén voor één roepen die werkwoor­den ons op om intens te leven. Om alert te zijn op, werkelijk open te staan voor Gods liefde en voor el­kaars verdriet en vreugde.

De bedoeling is dat we de thema’s uit Shaffy’s lied ook laten terug­komen tijdens doordeweekse mo­menten. Tijdens avonden bijvoor­beeld waarop ieder kan vertellen over haar/zijn favoriete lied, waarna we het natuurlijk ook samen zingen. Of een middag in een zonnige tuin waar mensen vertellen over hoe ze voor iets hebben geknokt. Denk aan een fietstochtje naar de Groene Kathedraal waar ieder een moment neemt om stil te worden, te bidden of zich te verwonderen.

“Summer Dates” willen we die mo­menten noemen. Vertaling: af­spraakjes in de zomer. Maar aan mijn woorden merkt u al dat die Summer Dates nog een precieze in­vulling moeten krijgen. En nou hoop ik dat u, dit lezend in de winter, hier­voor net als ik warmloopt. We zoe­ken nog mensen die willen meeden­ken. U kunt zich aanmelden bij on­dergetekende.

 

Laten wij in deze winter een afspraak maken met de zomer. Laten wij nu al leven als burgers van het komende Koninkrijk. Laten wij elkaar verwar­men met aandacht en hoopvolle ac­tiviteiten. Zo doen we elkaar erva­ren: de zomer komt eraan!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 13 februari 2022