Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand februari 2024

Brief van de maand februari 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

‘Licht is uitgezaaid voor de recht­vaardige, vreugde voor de oprech­ten van hart’.

Psalm 97:11

 

Kerstmis is weer voorbij, het Licht­kind Jezus is geboren en we hebben het gevierd.

En de eerste maand van een nieuw jaar vloog voorbij.

In een wereld vol met angst, oorlog en ongelijkheid, willen we ons vast­houden aan de hoop dat dit Kind ons ieder jaar weer geeft:

Dat het anders kan, dat het anders moet. Deze wereld omgekeerd.

Licht is in de bijbel een teken van het goede. Het licht in de schepping ge­schapen, de ster die ons naar Chris­tus leidt. In psalm 97 lezen we over de wolk die als een lichtkolom voor het volk Israël uitgaat, hen de weg wijst. Maar het gaat ook over bliksem en vuur, dat de onrechtvaardigen zal verteren. Dat is minder goed licht. Als je de media moet geloven is dit weerlicht meer aan zet, dan het god­delijk licht.

En dan staat er: Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige. Nergens an­ders in de bijbel vinden we eenzelfde uitdrukking; licht als zaad uitgezaaid. Dan kun je je afvragen: hoe zit dat met dit zaad? Waar zie ik dat vandaag de dag? Mis­schien zie je het licht niet, omdat je hart wordt vertroebeld door angst, verdriet, zorgen of problemen.Het kan zijn dat het licht even uit het zicht is, zoals het zaad, dat je niet meer ziet, als je het na het zaaien met een laagje aarde bedekt. We kunnen dan alleen vol hoop afwach­ten tot het kiem krijgt.

Je ziet het niet, maar het is er wel, in de rechtvaardige handen van men­sen die behalve planten en bloemen, ook andere dingen zaaien. Liefde, vriendschap, vertrouwen en hoop. Allemaal zaken die tijd en aandacht nodig hebben. En alles wat aandacht krijgt, gaat groeien. God zaait licht en wij, als mensen naar zijn beeld, moeten daarin zijn voorbeeld volgen. Zeker in deze don­kere tijden. Als jij liefde doet, wordt het licht gezaaid, als jij vertrouwen hebt, wordt licht gezaaid. Als jij hoop hebt, wordt licht gezaaid. Het licht is ons bij de geboorte meegegeven, in onze ogen en harten. Vertrouw erop dat het licht eens door zal breken. Het is immers uitge­zaaid! En niet vergeten om het aan­dacht te geven. Dan zal het groeien: Nieuw Licht, als tegenhanger van het weerlicht en de bliksem die onrecht­vaardigheid zal verteren.

En dan zal er vreugde zijn, voor de oprechten van hart. Een oogstfeest zal worden gevierd en we zingen dan met woorden van een lied van Teresa Takken:

Kom en verheug je want de tijd is

gekomen

dat het licht zal opkomen

het licht ooit in je hart gezaaid,

 ontwaakt

en groeit en zal de aarde omvatten
kom en sta in het vertrouwen

dat dit licht uit Mij in jou is

tot heil van de schepping.

 

Ik wens ons allen een lente waar licht en liefde kan ontkiemen en bloeien.

 

Pastor Wilna Wierenga

 

 

Geplaatst: 18 februari 2024