Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – januari 2021

Brief van de maand – januari 2021

Geplaatst in: Nieuws

 

Het oude huis verlaten

 

Aan het begin van een nieuw jaar enkele gedachten niet over een bijbeltekst maar over één letter: de eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel. Dat is de b of in het Hebreeuws de beet. De b of beet van beresjiet.

Nederlandse vertaling: in het begin.

Voor het volk van Israël heeft de beet als beginletter van de Bijbel een bijzondere betekenis. U moet nog weten dat de namen van alle Hebreeuwse letters tegelijk ook een woord zijn. Beet staat niet alleen voor de letter b. Het betekent ook: huis. Israël gelooft dat het niet toevallig is dat het Woord van God voor de mensen begint met de letter beet. Nog voor wij een heel woord in de Bijbel hebben gelezen maakt die ene letter al duidelijk dat God ruimte voor ons heeft willen maken.

Volgens de Joodse traditie zegt de beginletter van de Bijbel dat er een plek, een huis is voor jou in Gods wereld en in zijn geschiedenis!

De Hebreeuwse letter beet stelt ook min of meer een huis voor. Het huis heeft een stevig fundament, een muur en een dak. En aan één kant is het huis open. Want wat een huis tot een echt huis maakt is dat gasten er naar binnen kunnen lopen en dat je zelf naar buiten kunt gaan om je rol in de wereld op je te nemen. Volgens Israëls rabbijnen verbeeldt de beet, waarmee de Bijbel begint, dat onze Schepper de grond wil zijn onder onze voeten, een beschermende muur in onze rug en een veilig dak boven ons hoofd. Anders dan wij schrijft Israël van rechts naar links. De opening in de beet wijst dus in de schrijfrichting, naar alles wat nog komen gaat. Ook dat heeft volgens Israëls traditie betekenis: het stevige huis van Gods liefde als vertrekpunt voor onze reis door het leven naar onze bestemming!

De begin-beet van de Bijbel is ook een mooi startpunt om het nieuwe jaar in te gaan. Van huis uit mogen we de liefde met ons meedragen van die Ene die is als een Vader en een Moeder tegelijk. Onze hoop voor 2021 is natuurlijk dat we werkelijk ons huis weer meer mogen openen voor gasten, dat we er zelf weer meer op uit zullen kunnen gaan. Niet

meer bang voor corona maar open voor wat komen gaat!

Ook voor onze kerkelijke gemeenschap wordt 2021 een spannend jaar. We zullen nu echt samen het besluit moeten gaan nemen waarvoor we in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet bijeen konden komen. Een heel erg moeilijk besluit: om één van onze twee oude huizen te gaan verlaten. Een grote groep gemeenteleden zal pijn lijden onder de keuze die wij gaan maken. Maar misschien kan de letter beet een klein beetje troost bieden. Die letter zegt dat wat wij vanuit het oude huis meekregen, een fundament en steun en warmte, zoveel kracht heeft dat het ons een thuisgevoel zal geven ook als we er niet meer wonen. De opening in de begin-beet van de Bijbel plaatst het oude veilige huis in onze rug en zet ons gezicht in de richting van een Nieuwe Toekomst. Net als velen van u maak ik mij zorgen over de toekomst van de kerk. Maar de boodschap van de Bijbel is al vanaf de eerste letter dat God met ons mee zal gaan, ook door moeilijke tijden heen, op weg naar onze bestemming!

Dat voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente Gods liefde een veilig huis en vertrekpunt naar een Nieuwe Toekomst zal blijven!

Ik geef u nog een lied mee van dominee André Troost. Bij het schrijven van dit lied werd hij geïnspireerd door de letter beet:

Gij dak boven mijn hoofd,

ik schuil onder uw zegen;

mijn vuur wordt niet gedoofd,

mij deert geen ruige regen.

Gij steunbalk in de rug,

Gij muur om op te leunen,

al val ik vaak terug –

Gij blijft mij ondersteunen.

Gij steen om op te staan,

geen dag zou ik begroeten

kon ik op U niet gaan,

o grond onder mijn voeten.

Gij handpalm om mij heen,

behoed mij, doe mij hopen,

Gij dak, Gij steun, Gij steen,

mijn toekomst doet Gij open.

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 8 januari 2021