Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – januari 2024

Brief van de maand – januari 2024

Geplaatst in: Nieuws

Dringend!

“Dringend” stond er als onderwerp boven de mail die diverse kerkelijke vrijwilligers ontvingen tussen Kerst en de jaarwisseling. De tekst van het bericht: “Heb je even? Ik heb je nodig om een taak voor me te doen. Ik kan niet praten aan de telefoon, ik heb een paar vergaderingen, dus schrijf gewoon terug hier.” De ondertekenaar van het bericht: ds Willem Biesheuvel, predikant.

Alleen… ik heb dit bericht nooit uitgestuurd. En vaak heb ik door de week een paar vergaderingen, maar in de week na Kerst nou net niet. Het was een valse mail. Verzonden door iemand, of waarschijnlijker nog automatisch door een door haar ontwikkeld computerprogramma, met de bedoeling om naïeve kerkleden te bedotten. Als één van hen had gereageerd was er waarschijnlijk een nog “dringendere” mail gevolgd. Naar de inhoud van die mail laat zich raden: een verzoek om geld over te maken voor een noodlijdend persoon die zogenaamd bij de dominee had aangeklopt. Phishing wordt dat genoemd: een digitaal hengeltje uitwerpen om andere mensen geld uit de zak te kloppen. Vervelend voor alle vrijwilligers die op deze wijze werden benaderd. En nogmaals: ik was het dus niet die jullie nodig had om een taak voor me te doen.

Hoewel… Toen ik over het voorval nadacht, moest ik erkennen dat de duistere persoon, die mijn naam misbruikte, toch volkomen gelijk had. Waar zou ik zijn zonder de vele vrijwilligers die het kerkenwerk hier draaiende houden? Ik heb hen allemaal bitter hard nodig om een taak te doen. Nee, niet speciaal een taak voor mij. Een taak voor die Ene wiens bedoeling het is om samen met al zijn mensenkinderen te werken aan een wereld waarin ieders unieke gaven tot hun recht komen. Gods droom, Gods Rijk is een harmonisch samenspel tussen hen en ons allemaal.

Mijn gedachten gaan terug naar de Kerstavond. Toen een swingend Kerstkoor, een stel muzikanten, een paar acteurs uit onze gemeente en diverse mensen achter de schermen met elkaar vorm en inhoud gaven aan een vrolijke en warme Christmas Evensong. Alle inzet voor en op deze avond ontroerde mij. Ik voel mij trots op een prachtig team om mij heen.

En dit is maar één voorbeeld van hoe er door samenwerken in onze gemeente mooie dingen ontstaan. Ik ga niet nog meer voorbeelden noemen, omdat ik dan andere prachtige voorbeelden van waardevol vrijwilligerswerk vergeet. Mijn boodschap is: dank alle vrijwilligers voor wat jullie in 2023 hebben gedaan! Mijn boodschap is: dank dat jullie je willen blijven inzetten! Mijn boodschap is: ik, de kerk, Eén kan niet zonder jullie inzet!

Waar ik ook aan moet denken: een verhaal dat Jezus vertelt (in Matteüs 20:1-16). Over een landheer die dringend werkers nodig heeft om in zijn wijngaard aan de slag te gaan. Kennelijk is er in zijn wijngaard zoveel te doen dat hij mensen blijft uitnodigen: “Ik heb je nodig om een taak voor me te doen.” Tot één uur voor zonsondergang, waarna het in het oude Israël te donker is voor buitenwerk, blijft hij arbeiders verzamelen.

De onverwachte twist die Jezus aan het verhaal geeft is dat de heer van de wijngaard na de werkdag alle arbeiders evenveel uitbetaald. Wie één uur gewerkt hebben krijgen hetzelfde loon als wie de hele dag hebben geploeterd. Zo werkt het aldus Jezus in de economie van Gods Koninkrijk. Het gaat daar niet om wie het hardste heeft gewerkt. Waar het wel omgaat: dat ieder het steentje bijdraagt dat zij kan bijdragen. Ieders inzet is even waardevol.

Als u dit leest is er een nieuw jaar begonnen. Een jaar dat ik hoopvol inga: met een nieuwe collega naast mij en met een grote, enthousiaste en trouwe groep vrijwilligers om mij heen.

De eerste leerlingen van Jezus waren vissers. Fishing was hun beroep. En Jezus riep hen om vissers van mensen te worden. Hij zond hen de wereld in met het bericht: “Ik heb je nodig om een taak voor Mij te doen.” Jezus geloofde en gelooft in een Koninkrijk dat alleen door samenwerking kan ontstaan. Hoeveel of wat iedereen doet maakt niet zoveel uit. Wel dat iedereen op haar wijze meedoet.

Laten wij er in 2024 opnieuw samen voor gaan om een stukje van Gods Koninkrijk te realiseren in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk!

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 6 januari 2024