Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand januari-februari 2018

Brief van de maand januari-februari 2018

Geplaatst in: Nieuws
Thema: Doorvertellen

Doorvertellen

 

Driekwart van de geheimen wordt doorverteld. De helft van die onthul­lingen wordt nog dezelfde dag tegen iemand anders gezegd. En die men­sen vertellen het in tweederde van de gevallen ook weer door. Een kwart van alle geheimen wordt dus drie keer doorverteld. Dat blijkt uit een onderzoek gedaan in 2015 door onder meer de Belgische hoogleraar Bernard Rimé.

 

Geheimenpsycholoog Andreas Wis­meijer weet wel waarom we die verhalen doorvertellen. “We vinden het leuk om geheimen door te ver­tellen, omdat je iemand in vertrou­wen neemt. Ook vinden mensen het moeilijk om een geheim te bewaren. Zeker als het om iets spectaculairs gaat. Als iets ze niet raakt, zullen mensen iets niet snel doorvertellen. Maar als iets belangrijk is, dan is het bijna zeker dat je geheim wordt doorverteld. Want mensen krijgen aandacht als ze opzienbarende infor­matie hebben”.

 

Ons thema in het kader van Kerk­proeverij de komende 2 maanden is “Doorvertellen”. En dan specifiek het doorvertellen van Bijbelse verhalen. En dat zijn geen geheimen die eigen­lijk niet doorverteld mogen worden. Nee, God geeft ons juist de opdracht om die verhalen wel door te ver­tellen.

 

In de bijbel staan heel veel verhalen met de opdracht om het evangelie door te vertellen. Aan iedereen die het maar horen wil! Kijk naar de psalmen van David, ze bezingen de lof van God en de werken die Hij voor David gedaan heeft. Kijk naar de brieven van Paulus, waarin hij spreekt over zijn opdracht van God om gehoorzaamheid en geloof te verkondigen.

 

Maar hoe kun je midden in een seculiere, turbulente samenleving het geloof doorgeven aan anderen? Dat is ook de vraag die het volk Israël in beslag neemt als het op de drem­pel staat van een nieuw bestaan in Kanaän. In Deuteronomium zegt God daarom tegen zijn volk zich te hou­den aan zijn regels en wetten en daar met hun kinderen over te pra­ten en ze in te prenten. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en in de poorten van uw stad. Die wetten en verhalen, die geven je houvast.

 

En het is een vraag die nog steeds gesteld wordt. Wat geef je door, wat is de waarde van al die verhalen, hoe zijn ze te verstaan? Moeilijke vragen maar ik vind het ook hele leuke vragen. Vragen waar we op in zullen gaan tijdens de 2 avonden over het ontstaan en de waarde van de bijbel. Het zijn ook vragen die ons gesteld worden door onze (klein)kinderen. Ze kunnen lastige vragen stellen waarbij we misschien met een mond vol tanden zouden kunnen staan. Daarover zullen we nadenken tijdens de avonden over geloofsopvoeding. Vragen die gesteld worden door mensen buiten de kerk. Neem ze mee naar bibliodrama en naar de Open-deur-dienst.

 

Want gelukkig hebben we het bijbelverhaal over Mozes. Mozes zegt tegen God dat hij niet zo goed het woord kan voeren wanneer hij naar de Farao moet. “Ik ben geen goed spreker, ik kan nooit de juiste woorden vinden.” Waarop God tegen hem zei: “Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen”.

 

Ik kijk uit naar inspirerende ontmoetingen en mooie gesprekken over God, over de bijbel, over ons geloof. Waarbij we kunnen leren van de bijbel en van elkaar!

 

Met een hartelijke groet,

Henriëtta van Gosliga

 

 

Geplaatst: 19 januari 2018