Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand juni-juli 2021

Brief van de maand juni-juli 2021

Geplaatst in: Nieuws

Kampioenen

 

‘Heb jij een idee voor de nieuwe brief van de maand die in juni uit­komt?’ vroeg ik aan mijn man. ‘Het EK’, zei hij. O, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Voor sommige mensen is dat een grootse gebeurtenis natuur­lijk. Zelf houd ik me niet zo bezig met voetbal. Al is het best leuk om een keer te kijken als Nederland moet spelen.

 

‘De oefening van het lichaam is van weinig nut’ (1 Timoteus 4:8, in de oude vertaling). Dat wordt wel eens aangehaald door mensen die niet van sport houden.

 

Tegelijk gebruikt Paulus in Hebree­ën 12 het beeld van een sportwed­strijd om het leven aan te duiden. Het leven als een wedstrijd… Tja. Dat klinkt als een afvalrace waarbij al­leen de sterken het uiteindelijk ha­len. De kampioenen en de verliezers. Rennen, zweten, alles doen om de beste te zijn. Een spelletje is leuk. Maar een leven lang op die manier strijden, dat klinkt vermoeiend. En vooral niet echt een christelijk beeld zou je denken.

 

Toch zijn er verschillen met een echte sportwedstrijd.

Zo gaat het in de tekst niet over con­currentie. Het gaat niet over andere mensen op de renbaan. Hoe goed die lopen doet er blijkbaar niet toe. Het gaat daarnaast ook niet over snelheid of wanneer je het eindpunt haalt, alleen maar dát je het haalt.

 

Geen strijd met anderen dus over wie beter geslaagd is in het leven, wie een mooier beroep heeft, een leukere familie of vriendenkring heeft, of… Vul verder maar in. Juist door zulk soort strijd zijn er zoveel mensen die maar opgeven omdat ze niet mee kunnen komen. Zo’n strijd is het zeker niet, ieder heeft zijn of haar eigen strijd te voeren.

 

Wat voor strijd is die ‘wedloop van het leven’ dan wel?

 

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moe­ten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastbe­raden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.”

 

‘Een menigte van geloofsgetuigen’ wordt hier als eerste genoemd. Een hoofdstuk daarvoor klinken er aller­lei bekende bijbelse namen, mensen die ons in het geloof zijn voor­gegaan: Abraham, Mozes, Rachab, Samuël en nog veel meer. Geen con­currenten, maar wel supporters langs de kant. We kunnen het aan­vullen met mensen die we zelf heb­ben gekend: oma, vader, buurvrouw. Mensen die ons zijn voorgegaan. Allerlei verschillende mensen met hun eigen problemen, zorgen en ver­driet. Zij zijn niet weg, maar ze staan rondom ons. Hun leven is een aan­moediging voor ons: ga door.

 

Het lijkt in de tekst misschien zo, maar het is ook geen wedstrijd tegen de zonde. ‘De zonde’ als concurrent. Het doel is standvastig blijven, je ge­loof behouden. Zonde is dat wat je van God afhoudt. Dat kom je wel te­gen onderweg, maar het gaat er dan om: houd vol! Dat is het belang­rijkste.

 

“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof”

 

Houd je blik gericht op de weg voor je. Ook Jezus ging de weg door het leven heen. En wij volgen Hem.

“Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.”

 

Er is uitzicht. De finish in zicht. Een leven met God. In dit leven, én daarna. Weten waar je naar op weg bent. Dat houdt je op de been.

 

Of Nederland kampioen zal worden? Ach, dat zien we wel. Er zijn belangrijkere wedstrijden. We hopen bijvoorbeeld dat de finish van corona in zicht is. We hopen ook als kerk op weg te zijn naar een mooie toekomst. Laten we dat doel voor ogen volhouden!

 

Voor nu alvast een goede zomer toegewenst en ik hoop u in het najaar weer te ontmoeten!

 

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

 

Geplaatst: 19 juni 2021