Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand juni 2024

Brief van de maand juni 2024

Geplaatst in: Nieuws

‘Ik weet welke plannen Ik voor u heb.
Met deze plannen, dromen,
heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade.
Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’
(Jeremia 29 vers 11)

 

Misschien zit u in deze tijd wel met het gevoel alsof u ’s nacht met uw hoofd op een steen hebt geslapen, of zit je met je gevoelens in de put, of voelt u zich verdreven van uw Huis.
Wat moet je dan doen?

 

Als de Bijbel onze gids voor onderweg is, die ons leert hoe wij mensen met God onderweg zijn, dan bevinden we ons in goed gezelschap:
Bijvoorbeeld Jacob, gevlucht voor de woede van broer Esau.
Jozef, in de put gegooid omdat hij grote dromen had, waar geen van zijn broers in geloofde, erger nog, ze hadden er genoeg van.
Of zoals het volk Israël in de tijd van Jeremia, verdreven uit Jeruzalem naar Babel, omdat ze God waren vergeten.
En er zijn nog meer voorbeelden in de Bijbel van mensen die verdreven of gevlucht zijn van huis en haard. Allemaal zijn ze weg van hun vertrouwde omgeving, hun thuis. En allemaal weten ze niet wat de toekomst brengt.

 

Misschien kan blijven dromen ons helen. Zo droomt Jacob op een steen, van engelen, van nageslacht en land. Voorspraak van wat komen zal.
En ook al droomt Jozef zichzelf in de put… hij droomt zich er ook weer uit en zo wordt hij ondanks list en bedrog van zijn broers en Potifars vrouw, onderkoning en kan hij dr-men waarmaken en het volk van een hongerdood redden.

Zo droomt Israël over bevrijding uit Babel.
Ze ervaren dat God Ik-zal-er-zijn erbij is, met hen meegaat, hen zegent met toekomst en hoop.
Daar mogen ook wij ons bij onze verhuizing naar een vernieuwd (T)huis aan vasthouden.

 

En laten we vooral meenemen wat van écht belang is:
Liefde, Vrede, Vreugde, Goedheid, Vriendelijkheid, Geduld, Zachtmoedigheid…
én de belofte dat Hij hoop en toekomst geeft.
Hij houdt zich aan dat woord: ‘Ik-zal-er-zijn, Ik ga mee…’
En om dat zichtbaar te maken heeft Hij geen stenen, maar mensen nodig, zoals u, jij, ik, Wij.

 

Als het om kerken gaat hebben wij als gemeenschap een niet te verwaarlozen verantwoordelijkheid: Namelijk de lofzang gaande te houden. Gods woord in deze wereld hoorbaar, zichtbaar en zingbaar te maken.

Dat is onze opdracht, die wij in onze doop, belijdenis, bevestigingen en getuigenissen op ons hebben genomen. Dat geloofden we en hebben we beloofd: Elke dag Zijn Liefde zichtbaar te maken in deze wereld. Door de week, in ons eigen huis, op het werk, vrijwilligerswerk en op zondag in onze vieringen. En dat heeft alleen zin als we daar allemaal aan meedoen, in meegaan. Want een gebroken gemeenschap, is een mismatch met de zegen van Israël, Jacob, Jozef’s God.

 

Laat ons samen die stap naar de Brugkerk nemen.
Laat die stap ónze toevoeging zijn aan het verhaal van God met mensen dat al veel langer duurt dan dit kerkcentrum bestaat, dan welk kerkgebouw dan ook bestaat.
Omdat Haar trouw van eeuwigheid is, van alle tijden.
Laten we samen op weg gaan van hier, blijven dromen en een nieuw couplet toevoegen aan die lofzang voor de Eeuwige.

 

Want, zo zegt de Levende, bij monde van Jeremia:
Ik weet welke plannen Ik voor u heb.
Met deze plannen, dromen,
heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade.
Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

 

Pastor Wilna Wierenga

 

 

 

Geplaatst: 8 juni 2024