Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – maart/april 2022

Brief van de maand – maart/april 2022

Geplaatst in: Nieuws

Vasthoudend

 

Houd me niet vast. Dat zegt Jezus na zijn opstanding tegen Maria van Magdala. Haar ogen waren nog ver­troebeld door de tranen, maar op­eens herkent ze Jezus in de tuinman. Houd me niet vast, zegt Jezus.

Raak me niet aan/ stop met me vast te houden/ stop met je aan me vast te klampen/ laat me los/ laat me gaan/ laat me vrij. Verschillende ver­talingen, de één wat vrijer dan de ander. Verschillende accenten, maar ook met ergens dezelfde strekking.

Het klinkt wel hard, haast bot. Afwij­zing wanneer Maria juist verlangt en zoekt naar nabijheid. Het was voor haar vast niet te bevatten. Haar die­pe verdriet slaat op het moment van herkenning over in zo intens veel vreugde. Ik denk dat ze Hem zou wil­len omhelzen, zijn armen vastgrij­pen.

Maar Jezus zegt: houd me niet vast.

In het Latijn zijn het die bekende woorden: noli me tangere. Deze zin is bron van inspiratie voor schilde­rijen, muziek, boeken en films. Zoek maar eens bij google afbeeldingen.

Op veel plaatjes zie je Jezus wat wegdraaien. Zijn hand in een soort stopteken. Een afwerende houding. Zoals wanneer iemand je in corona­tijd toch een hand wil geven. Je doet een stap naar achter, je handen wat omhoog, of je elleboog in de richting van de ander voor de elleboog be­groeting: ‘Sorry, handen geven doen we nog maar even niet’.

Houd me niet vast. Dat staat te­genover: iemand of iets wél vast­houden. Vasthoudend zijn. Als je een ‘vasthoudend type’ bent, dan heeft dat zowel een positieve als een ne­ga­tieve kant. Als je vasthoudend bent dan weet je wat je wilt, je hebt een duidelijke mening, gaat vastbe­raden op je doel af. Negatief gezegd ben je star, sta je niet open voor an­dere meningen, wijk je koste wat het kost niet af van je vastomlijnde idee­ën, of claim je zelfs iemand. Wil je iemand voor jezelf houden.

En dat is precies wat met Jezus niet kan. Je kunt Jezus niet vasthouden en voor jezelf houden. Je kunt Hem niet voor je eigen karretje spannen, hebben, bezitten.

Jezus laat zich niet claimen door een bepaalde groep. Ook al is dat vaak genoeg in de geschiedenis gebeurd en gebeurt het nog. Je kunt Hem niet gebruiken om je eigen strijd te win­nen. En allemaal hebben we, zeker in de kerk, wel eens die neiging. Wij hebben het toch bij het rechte eind? Met andere woorden: Jezus hoort toch méér bij ons dan bij die andere kerk?

Houd mij niet vast. Je kunt de klem­toon van die zin ook leggen op het woord ‘mij’. Houd MIJ niet vast, maar wél: elkaar. Want Jezus zegt te­gen Maria: houd me niet vast, maar ga naar mijn broeders en zusters. Ga naar elkaar toe, zoek elkaar op.

Maria moest Jezus loslaten, maar naar de anderen toe gaan.

Dat is een oproep aan ons allemaal. Het betekent dat we elkaar nodig hebben als kerk. We zijn met zoveel
verschillende mensen. Ieder met haar of zijn eigen achtergrond, situa­tie, voorkeuren, meningen, karakter. Trouwe kerkgangers of thuisblijvers. Zoveel verschillen in geloof ook.

Maar toch horen we bij elkaar! Ge­roepen om samen kerk te zijn, er te zijn voor onze dorpen. En voor ieder die hier terechtkomt, zoals mensen gevlucht uit die verschrikkelijke oor­log…

Midden in alle onrust in de wereld, wordt het Pasen. Vieren we de op­standing uit de dood. En de opgesta­ne Jezus kunnen we niet bezitten, maar Hij verbindt ons wel met el­kaar. Hij roept ook ons om op te staan, voor elkaar en voor wie op ons pad komt. In deze verwarrende tijd, laten we ons daaraan vasthou­den. Een gezegende, hoopvolle Pasen gewenst!

 

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

Geplaatst: 27 maart 2022