Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand “maart-april”

Brief van de maand “maart-april”

Geplaatst in: Nieuws

“Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6,3-4)

Pasen vieren

Pasen vieren voelt anders dan Kerst vieren.

Kerstmis is een onbekommerd vrolijk feest. We vieren de geboorte van een Kind dat van Gods liefde voor deze wereld spreekt. Wie wordt daar niet blij van?

Pasen ervaar ik als minder uitbundig maar veel intenser. Omdat Pasen langer duurt. Omdat tijdens de dagen van Pasen zeer tegengestelde emoties elkaar afwisselen: diep verdriet en grote vreugde. Omdat wij, aldus de apostel Paulus, op het Paasfeest niet alleen de opstan­ding van Christus maar ook onze eigen opstanding mogen vieren.

 

Doorlopende viering

Duurt Pasen langer dan Kerst? Volgens de kerkelijke kalender begint het Paasfeest inderdaad al op Witte Donderdag. De Maaltijd­viering op die dag is geen op zichzelf staande kerkdienst, maar het begin van een over vier dagen verspreide doorlopende Paas­viering.

De jonge kerk vierde nog geen Kerst. Maar vroege christenen zoals Paulus gingen al wel tijdens de dagen van Pasen stap voor stap met Jezus het laatste stuk van zijn weg. En het eerste stuk van de nieuwe weg die Gods liefde volgens het Paasevan­gelie voor alle mensen vrijmaakt!

 

Gemengde gevoelens

Pasen is het feest van de zeer gemengde gevoelens. Mij doet het elk jaar weer veel om door al die emoties heen te gaan.

Op Witte Donderdag vieren wij de band tussen Jezus en zijn leerlingen toen en nu. Op Israëls Paasfeest, dat de bevrijding uit Egypte gedenkt, deelt de Meester als een nieuw Paasmaal aan zijn leerlingen brood en wijn uit. Deze tekenen zeggen dat er wat hem betreft niets tussen Hem en zijn vrienden, tussen Hem en ons in kan komen!

Toch zullen alle leerlingen Meester Jezus al binnen enkele uren in de steek laten. Op de Goede Vrijdag horen wij over zijn diepe eenzaamheid in de laatste pijnlijke uren voor zijn dood. En we ervaren ook onze eigen lafheid. Het ontbreekt immers ook ons aan moed en geloof om met Hem zijn weg tot het einde te gaan.

Ondraaglijk is de stilte, het ge­tergde zwijgen van God, op de zaterdag daarna. Daarom zoeken we elkaar in de nacht van Pasen op om samen al uit te kijken naar het licht van de komende Nieuwe Morgen.

En in de Paasmorgen maken onze beklemming en schaamte plaats voor jubel. Omdat Gods trouw zelfs in de nacht van het verraad en in de nacht van de dood niet van ons geweken blijkt!

 

Met Christus opstaan

Tijdens de Paaswakeviering is er een moment dat iedereen in de kerk in beweging komt. We lopen langs het kort daarvoor gevulde doopvont. En we krijgen een klein kaarsje dat we mogen aansteken aan de nieuwe Paaskaars.

In zijn brief aan de christenen in Rome koppelt de apostel Paulus het Paasfeest en onze doop aan elkaar. Het Paasfeest viert de doortocht van Jezus naar een nieuw leven. Maar volgens Paulus zijn ook wij via het water van de doop overgestoken naar een nieuw bestaan. Wie gedoopt is heeft volgens Paulus de nacht met zijn kwaad principieel achter zich gelaten. Hij/zij mag zich nu al een kind van het licht weten.

Het is goed om op het Paasfeest even bewust stil te staan bij wat het betekent om gedoopt te zijn. Om te bedenken dat Pasen niet alleen het feest is van de opge­stane Heer. Om te vieren dat ook wij met Hem mochten en steeds opnieuw mogen opstaan tot een nieuw leven.

Wat dat inhoudt wordt voor mij elk jaar weer duidelijk als ik vanaf Witte Donderdag tot en met de Paasmorgen de stappen probeer mee te maken die Jezus heeft gezet. Door in brood en wijn zijn trouw te proeven. Door op Goede Vrijdag te beseffen hoe ik Hem en de mensen om mij heen dikwijls verraad. Door in de nacht van Pasen uitgenodigd te worden om op te staan uit de duisternis in mijzelf en rondom mij. Door langs het doopvont en met een kaars in de hand zijn Nieuwe Morgen tegemoet te gaan. Door op de Paasmorgen warm te worden in het bevrijdende licht van zijn liefde!

 

Welkom

Ik nodig u allemaal van harte uit om ook dit jaar vier dagen lang intens Pasen te komen vieren in de Brugkerk!

Dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 24-03-2017