Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – mei 2023

Brief van de maand – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Een nieuw hoofdstuk

 

In januari ben ik als ‘goed voorne­men’ begonnen met het lezen van de bijbel in één jaar. Voor mijn werk ben ik natuurlijk veel met de bijbel bezig. Maar om daarnaast ook nog in mijn vrije tijd de bijbel te lezen, dat schiet er snel bij in. Terwijl ik vaak ook merk dat het mijn geloof goed doet wan­neer ik het wél doe.

Er zijn verschillende methodes voor het lezen van de bijbel in één jaar. Er is vorig jaar daarvoor zelfs een speci­ale uitgave van de nieuwste bijbel­vertaling verschenen. Daarin staat de hele bijbel, maar op een andere volg­orde. Het is meer thematisch inge­deeld. Hierdoor zie je weer andere verbanden, maar sla je niets over.

Ik ben zelf op 1 januari gewoon in Genesis 1 begonnen, en inmiddels beland bij 2 Koningen. Er zijn roos­ters voor te vinden op internet. Het komt neer op gemiddeld drie hoofd­stukken per dag.

Ik vind het zeker een aanrader om te doen. En in januari starten hoeft na­tuurlijk niet. Het kan ook met je ver­jaardag, bij het begin van de zomer of … bedenk maar wat.

Sommige stukken zijn echt even doorworstelen. Bijvoorbeeld de uit­gebreide informatie over hoe de ta­bernakel ingericht moet worden, de voedselwetten of geslachtsregisters. Of teksten over allerlei veroveringen. En toch: hoe langer ik nu bezig ben, hoe meer ik ook weer erdoor wordt geraakt dat God een weg gaat met mensen, dwars door alle tijden heen.

Natuurlijk zijn teksten over geweld en oorlogsvoering op zijn zachtst ge­zegd ingewikkeld. Maar er is ook een andere kant: soms word je positief verrast door bepaalde zorgvuldige regelgeving die de kwetsbaarste mensen beschermt, door humoris­tische verhalen en actuele inzichten.

En je komt van alles tegen: er zijn tijden dat mensen niets van God er­varen. Het gaat over mensen met re­latie- of gezondheidsproblemen. Het gaat over mensen die aan nieuwe hoofdstukken in hun leven beginnen en over mensen die afscheid nemen. En op één of andere manier is God bij al die hoogte- en dieptepunten betrokken.

Dit is mijn laatste brief van de maand. U vraagt zich misschien af: waarom schrijf ik de laatste brief van de maand over de bijbel?

De bijbel is bron van geloof en dus ook van onze kerkgemeenschap. Daarnaast is het uitleggen van de bijbel en het proberen te koppelen aan ons leven hier en nu, één van de dingen waar ik mee bezig was afge­lopen jaren. De bijbel is het verhaal van God en mens en gaat óók over nu. God gaat een weg met mensen. Hij gaat een weg met onze kerk. Met ieder van ons. Onze wegen gaan uit­een. Maar zonder God hoeven we niet te gaan!

Ik vind het loslaten best moeilijk, ze­ker de laatste weken nu het zo dicht­bij komt. We hebben van alles met elkaar meegemaakt. Mooie momen­ten en ook moeilijke. Zoals de ver­koop van de Ontmoetingskerk, of meer persoonlijk rondom ziekte en overlijden. Ik heb de afgelopen jaren veel van u ontvangen: heel veel gast­vrijheid, hartelijkheid, een plek waar ik kon groeien in het werk. Daar ben

 

ik dankbaar voor en het zegt wel iets over deze gemeente. En ik hoop ze­ker als gastpredikant weer eens te­rug te komen, daar zie ik nu al naar uit. Als laatste: aan het eind van de kerkdienst heb ik steeds het gebed om zegen mogen uitspreken. Daar­om ook op deze plek: veel liefs, alle goeds toegewenst en Gods zegen!

 

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

 

Geplaatst: 7 mei 2023