Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – november 2019

Brief van de maand – november 2019

Geplaatst in: Nieuws

U heeft vast de brief van de maand van Johan Vergunst in de maandbrief van augustus gelezen. Toen ik het gelezen had, was ik erg onder de indruk van wat ik gelezen had. Maar ik voelde me ook een beetje schuldig omdat ik zelf de laatste tijd maar weinig aan de maandbrief heb bij­gedragen. Met het schrijven van deze brief van de maand wil ik daar iets aan doen.

Net als Johan ben ik straks 12 jaar in het ambt. De eerste 8 jaar als diaken en daarna als voorzitter van de ker­kenraad. Als ik het heb over die eer­ste 8 jaar zal niemand het me kwalijk nemen als ik zeg dat dit geen gemak­kelijke periode is geweest. Als je het kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat de nadruk meer lag op waarover we van mening verschilden dan op wat ons bond. Gelukkig zijn we er met z’n allen in geslaagd om samen met onze predikant meer de nadruk te leggen op wat ons bindt. Dan ko­men er mooie verhalen over wat en waarom je gelooft. Dit lees ik ook in het verhaal van Johan en daar ben ik oprecht blij mee.

Toen Ds. de Lange mij in september 2015 vroeg of ik voorzitter van de kerkenraad wilde worden, heb ik daarover getwijfeld. Wat voor mij het allerbelangrijkste was dat ik deze taak onmogelijk alleen kon doen. Gelukkig zijn we naar elkaar toe gegroeid als kerken­raad en worden bijvoorbeeld de kerkrentmeesters veel meer ge­steund in hun werk. Het is voor mij fijn om met deze kerkenraad te mogen werken. De sfeer is prima, zodat er ook vaak (veel) wordt gelachen. Zoals u weet hebben we in het nieuwe kerkelijk seizoen twee nieuwe ouderlingen en één diaken mogen verwelkomen namelijk Elsbeth, Agaath en Simone. De drie ambts­dragers zijn geen onbekenden in onze gemeente en weten van aan­pakken. Het zal in de komende peri­ode, als de gebouwenkwestie weer op de agenda staat, niet gemakkelijk zijn. Maar ik vertrouw er op dat we altijd de eenheid zullen koesteren.

 

Bas Vos

Voorzitter Kerkenraad

 

Geplaatst: 7 november 2019