Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – oktober 2016

Brief van de maand – oktober 2016

Geplaatst in: Nieuws

Hoewel naar eigen zeggen niet bekend met de Bijbel, hebben de vorige bewoners van ons nieuwe huis in hun tuin gebroederlijk (of gezusterlijk?) naast elkaar een wijnstok en een vijgenboom geplant.

Wijnstok en vijgenboom vormen in de Bijbel een duo met een bijzondere betekenis. De profeet Micha zegt: “Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken.”

De woorden uit Micha 4,4 lijken sterk op wat staat in 1 Koningen 5,5 en in Zacharia 3,10.

Voor het volk van Israël zijn de wijnstok en de vijgenboom zeer waardevolle bomen. Hun vruchten geven drank en voedsel. En in hun schaduw vinden mensen een plekje om uit te rusten. Als stel staan de wijnstok en vijgenboom voor de overvloed die de Schepper aan zijn kinderen wil geven. En vooral voor de ruimte die Hij hun wil schenken om de mens te worden die zij zijn mogen. Die bomen maken met z’n tweeën hier en nu al een beetje waar wat God heeft bedoeld: een wereld waar niemand meer tekort zal komen, waar iedereen zichzelf kan zijn. Kortom: een wereld vol shalôm!

Toen mijn vrouw Ellis en ik in een tuin in Hazerswoude-Rijndijk een wijnstok en een vijgenboom naast elkaar zagen staan, dachten wij: echt een plekje voor twee dominees.

Inmiddels staat er een bankje onder. Dit stukje Beloofde Land in eigen tuin is een goed stekkie om te beginnen met wortel schieten in onze nieuwe woonplaats. En wij hopen van daaruit de cirkel steeds wijder te trekken totdat wij heel Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk en omstreken als ons thuis ervaren.

Ik vermoed dat dat best snel zal gaan. Tijdens en na mijn verbintenis dienst heb ik heel veel hartelijkheid mogen ervaren. Het doet goed om te ervaren dat je ergens welkom bent!

Helaas is deze wereld niet voor iedereen een gastvrije plek. Daarvan getuigen vandaag de verhalen van alle honderdduizenden vluchtelingen op zoek naar ook een stukje Beloofde Land…

De woorden van de profeet Micha zijn een visioen. Dat wil zeggen dat ze nu nog geen werkelijkheid zijn.

Micha kent veel kleine Judese boeren die uit pure armoede hun eigen stukje grond hebben moeten verkopen aan rijke beleggers uit de stad. En als pachters van hun oude akkertje moeten ze nu keihard werken om de hoge pachtsom te kunnen betalen. Terwijl de vruchten van de wijnstok en de vijgenboom, waaronder zij als kind nog hebben gespeeld, toekomen aan wie in mooie huizen in Jeruzalem wonen…

Maar de boodschap van Micha is dat Juda’s kleine boeren zich door de mensen die hen uitknijpen niet ook Gods droom van een wereld vol shalôm moeten laten afpakken.

Volgens Micha zal er een tijd komen dat de Eeuwige de dingen weer recht zal zetten. Dan zal ieder uitrusten onder zijn eigen wijnrank en vijgenboom!

Maar ook hier en nu al zijn kleine mensen volgens Micha niet geheel machteloos. Volgens Micha heeft ieder mens mogelijkheden om een klein stukje Beloofde Land aan te planten in zijn eigen tuin of in zijn eigen leven!

Mijn wens is dat ik samen met u in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk een stukje Beloofde Land mag aanplanten. Dat de Brugkerk en de Ontmoetingskerk in een wereld die niet altijd gastvrij is net zo’n betekenisvol duo mogen zijn als de wijnstok en vijgenboom in mijn achtertuin. Dat wij als kerkelijke gemeenschap met z’n allen een heel klein beetje zullen uitstralen van de gastvrijheid van de Eeuwige!

De druiven aan de wijnstok in onze tuin zien er een beetje armetierig uit. Waarschijnlijk hebben ze te weinig water gekregen tijdens de drukke en warme dagen van onze verhuizing. Misschien gaat het wel lukken om één handjevol vijgen te oogsten.

Zo is het ook met kerkenwerk. De oogst lijkt niet altijd groot. Maar wat wij wel oogsten smaakt toch al een beetje naar het Beloofde Land. Laten wij niet ophouden met planten in afwachting van de Grote Oogst!

Een hartelijke groet voor u allemaal van dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 5 oktober 2016