Disclaimer voor de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk

Hierbij vindt u de disclaimer van onze Protestantse gemeente. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij informatie, zoals teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere doeleinden, op onze website aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een ander manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Protestantse gemeente is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging. Het intellectueel eigendom berust bij de Protestantse gemeente.

De Protestantse gemeente streeft naar een zo actueel mogelijke website. De inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt de Protestantse gemeente geen aansprakelijkheid.

 

Privacybeleid mediamateriaal (Foto’s, Audio en Video’s)

Mediamateriaal geeft veel meer weer dan woorden. Het geeft sfeer weer en maakt de site aantrekkelijker.
Door gebruik van dit mediamateriaal wil onze Protestantse gemeente toegevoegde informatie meegeven.
Dit mediamateriaal wordt uitsluitend gebruikt op de website van onze Protestantse gemeente en is niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

U kunt desgewenst kenbaar maken, dat u problemen heeft met het geplaatste mediamateriaal. Hiertoe maakt u dit kenbaar aan de redactie via webmaster@pknkoudekerk.nl. Belangrijk is wel dat u uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit, de datum en omschrijving van de desbetreffende foto of video. Zodra de redactie uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto/video verwijderd. U krijgt van de Protestantse gemeente een schriftelijke reactie naar aanleiding van uw bezwaar.