Home » Blog » Nieuws » Inspiration! een bijzondere Pinksterviering!

Inspiration! een bijzondere Pinksterviering!

Geplaatst in: Nieuws

Kom ook op zondag 21 mei 2017 – 19:00 uur naar de Ontmoetingskerk!

Met in de herinnering de indruk­wekkende uitvoering van de Passion van vorig jaar kunnen we binnenkort genieten van de opvolger: Inspiration.

De groep ONLINE heeft het Pinkster­verhaal in een speciaal jasje gesto­ken. Vanuit een terugblik naar Pasen komen we terecht in het bijbelboek Handelingen waarin we via Hemel­vaart en Pinksteren getuige zijn van ontstaan en groei van de eerste Christelijke gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theofilus begint het verhaal met de woorden: “Hij is gedood, dat heb ik gezien. En daarna zagen de disci­pelen hem, ze aten met hem en spraken met Hem over Gods nieuwe wereld. Zij waren er van overtuigd dat Hij leefde. En dat duurde zo’n 40 dagen. En daarna nam een wolk hem mee naar de hemel, zodat ze hem niet meer konden zien. De discipelen kregen de opdracht om op de Heilige Geest te wachten, over een paar dagen zal dat gebeuren. Zoals Johan­nes doopte met water, zullen zij gedoopt worden met de Heilige Geest. Tuurlijk!

Geloof ik dat allemaal? Heb ik het zelf gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Hoe ik dit dan allemaal weet? Lucas heeft het allemaal voor mij opgeschreven, vanaf de aankondi­ging van Jezus geboorte tot nu toe. Hoe kan een mens eerst doodgaan en dan weer leven? En dan opstijgen naar de hemel? De Hemel, wat is dat dan eigenlijk. Ik heb zoveel vragen… En de Heilige Geest? Dat is net zo ongrijpbaar als de wind!

 

Het verhaal wordt omlijst met hedendaagse muziek en geprojec­teerde beelden. De foto’s die daar­voor gebruikt worden zijn intussen al gemaakt als u dit leest.

Het belooft een zeer inspirerende avond te worden, dus kom allemaal op zondagavond 21 mei!

 

Geplaatst: 13-5-2017